Hoppa till innehåll
Alfa Laval

Fjärrkylcentral Maxi Flex AT 8476

Prefabricerad Armatec Maxi Flex fjärrkylcentral AT 8476, färdigkopplad med kylväxlare, styr-reglerutrustning, KB-pump och armaturer på primär- resp. sekundärsida.

Varianter

Artikelnummer Avs.datum Bruttopris Antal
AT 8476. Förfrågan Förfrågan Offert

Produktinformation

Användningsområde

Fjärrkylcentral för kylning av kommersiella fastigheter samt hotell. Prefabricerat utförande för snabb och enkel installation samt för att säkerställa det tekniska utförandet enligt branschkrav.

AMA-text

PJB.0 *Sammansatta värmeväxlarenheter
Kundanpassad prefabricerad fjärrkylcentral AT 8476 utrustad med packningsförsedd kylväxlare alternativt lödd kylväxlare. Enheten kan levereras komplett med styr- och reglerutrustning, KB-pump och armaturer på primärsidan och sekundärsidan enl kundkrav. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Kvalitetssäkring

Värmeväxlare tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU. Sammanbyggnaden av växlarenheten sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1
Utförandet motsvarar Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:102, Fjärrkylcentralen – Utförande och installation.

Funktion och konstruktion

Fjärrkylecentralen är uppbyggd kring en VVX-enhet som kan bestå av en packningsförseddväxlare eller två seriekopplade kopparlödda kylväxlare. Utrustning med armaturer enligt schema kan anpassas utifrån kundkrav. 

Primärsträcka för fjärrkylakretsen med filter, 3-P mätning och manometer ingår. Vid flöde >5 l/s är kylcentralen utrustnad med två styrventiler som arbetar i sekvens. De väljs för 1/3 resp. 2/3 av dimensionerande flöde. 
Sekundärsidan ingår oftast med armaturering och KB-pump dimensionerad utifrån uppgifter på kyleffekt och tryckfall över kylkretsen. Rörmaterial är i allmänhet rostfritt, armaturer primärt och sekundärt är behandlade med utvändigt korrosionskydd motsvarande AT 1012.

Fjärrkylecentralen levereras oftast med styrutrustning typ lokal regulator, men kan levereras i utförande för styrning via DUC med styrventilernas ställdon med 0-10V.

Tekniska data

KretsMax drifttryck MpaBeräkningstemperatur °C
Primärsida1,6+2-30
Sekundärsida1,0+8-40

Dimensionering

Primärsidan dimensioneras för fjärrkylakrets 6/16 gr C. Sekundärt oftast 18/8 gr C. I övriga kylfall dimensioneras centralen helt utifrån objektet. Observera att i kylfall kan bara en grads avvikelse i beräkningen utgöra stor skillnad i storlek på VVX och då även i kostnad.

Mått och vikt

Mått och vikt varierar beroende på exempelvis effekt, temperaturer och flöden. Därför kan inga generella mått eller vikter anges. Detta kan dock fås vid förfrågan.

Större kylcentraler byggs i moduler som möjliggör en enkel transport och sammansättning på plats.

Fjärrkylcentraler tillverkas kundanpassad vilket möjliggör för kunden att påverka centralens mått, delbart utförande samt anslutningsalternativ.

Detaljförteckning

PrimärSekundär
PrimärSekundär
1.1Avstängningsventil

3.1

Temperaturgivare
1.2Silfilter3.2Termometer
1.3

Manometer set –
3-punktsmätning

3.3Pump – KB-krets
1.4Termometer3.4Silfilter
2.1aStyrventil3.5Avtappningsventil
2.1dStälldon3.6Ansl. exp. system
2.2Avstängningsventil3.7Manometer set –
4-punktsmätning
2.3Avtappningsventil3.9Avstängningsventil

Installation

Efter transport och hantering vid installation är det mycket viktigt att enhetens samtliga kopplingar efterdras och kontrolleras. Detta görs innan enheten tas i bruk, så att inget läckage uppstår.

Igångkörning av reglerutrustning ingår ej. Eftersom varje objekt är unikt skall injustering i varje enskilt fall ske efter:
- husets behov av kyla
- husets sekundära förhållanden
- de aktuella primärförhållandena

Tillbehör och varianter

Fabrikat på styrutrustning och pumpar levereras efter önskemål. Tryckhållningssystem, och då med fördel kompletterat med undertrycksavgasning offereras utifrån objektskrav. Energimätare såväl primärt som sekundärt.

Märkning

Uppgifter om artikelnummer, tillverkningsnummer, typgransningsnummer, drifttryck, drifttemperatur, och effekter anges på värmeväxlarenhetens märkskylt.

Beställningsnyckel

Varje central har ett objektsanpassat löpnummer vilket åtföljer AT-numret samt årtal. T.ex. AT 8476-1087, där löpnumret 1087 är objektsunikt.

Relaterade produkter

Nya artiklar

Fjärrvärmecentral Maxi Flex AT 8472

Armatec Maxi Flex fjärrvärmecentral AT 8472 för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus…

Välj

Kunskap

Alfa Laval Product Guide

Här kan du enkelt dimensionera eller hitta den plattvärmeväxlare som bäst passar din applikation, du kan även få hjälp att ersätta en befintlig växlare för varmvatten eller värme.

Testa Alfa Laval Product Guide

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig service. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kontaktpersoner

Emelie Winbom

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler

031-89 01 75
emelie.winbom@armatec.se

Göran Johansson

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & fjärrkylcentraler

031-89 01 63
goran.johansson@armatec.se

Magnus Lindberg

Innesäljare

031-89 01 81
magnus.lindberg@armatec.se

Peyruze Özmen

Marknads- & Produktansvarig, Fjärrvärme- & Fjärrkylcentraler

031-89 02 92
peyruze.ozmen@armatec.se

Sara S Langton

Innesäljare

031-89 01 78
sara.saukkonen@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer