Hoppa till innehåll
AT 8300K, AT 8300E Reflex

Expansionskärl AT 8300K/E

Expansionskärl Reflexomat med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift i värme- och kylsystem. För komplett tryckhållningsenhet välj lämplig kompressorenhet och expansionskärl med avskiljande gummibälg.

Dimensionsområde200 - 5000 liter
PN6, 10
Temperaturområde-10 ºC till 70 ºC
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Max drifttryck (bar) PN Volym (Liter) Beskrivning Bedömning enligt SundaHus Avs.datum Pris Antal
AT 8300K90 RSK 5535051 4,5 10 0 Kompressorenhet basic B 2019-10-17 35 300 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300K150 RSK 5535052 8,5 10 0 Kompressorenhet touch B 2019-10-17 49 300 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300K300 RSK 5535053 8,5 10 0 Kompressorenhet touch B 2019-10-17 50 800 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300K400 RSK 5535054 8,5 10 0 Kompressorenhet touch B 2019-11-15 60 100 SEK Beställningsvara
AT 8300K580 RSK 5535055 8,5 10 0 Kompressorenhet touch B 2019-11-15 75 400 SEK Beställningsvara
AT 8300E350-10 RSK 5539197 10 10 350 Expansionskärl B 2019-10-17 22 500 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300E500-10 RSK 5539198 10 10 500 Expansionskärl B 2019-10-17 27 300 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300E750-10 RSK 5539199 10 10 750 Expansionskärl B 2019-10-17 35 800 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300E1000-10 RSK 5539200 10 10 1000 Expansionskärl B 2019-10-17 48 200 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300E1500-10 RSK 5539201 10 10 1500 Expansionskärl B 2019-11-22 54 000 SEK Beställningsvara
AT 8300E2000-10 RSK 5539202 10 10 2000 Expansionskärl B 2019-11-22 99 700 SEK Beställningsvara
AT 8300E200 RSK 5539185 6 6 200 Expansionskärl B 2019-11-15 13 100 SEK Beställningsvara
AT 8300E300 RSK 5539186 6 6 300 Expansionskärl B 2019-11-15 16 100 SEK Beställningsvara
AT 8300E400 RSK 5539187 6 6 400 Expansionskärl B 2019-11-15 18 700 SEK Beställningsvara
AT 8300E500 RSK 5539188 6 6 500 Expansionskärl B 2019-11-15 21 100 SEK Beställningsvara
AT 8300E600 RSK 5539189 6 6 600 Expansionskärl B 2019-10-17 25 200 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300E800 RSK 5539190 6 6 800 Expansionskärl B 2019-10-17 29 000 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300E1000 RSK 5539191 6 6 1000 Expansionskärl B 2019-10-17 37 900 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300E1500 RSK 5539192 6 6 1500 Expansionskärl B 2019-11-15 42 400 SEK Beställningsvara
AT 8300E2000 RSK 5539193 6 6 2000 Expansionskärl B 2019-11-15 78 400 SEK Beställningsvara
AT 8300VP40-32 0 Ventilpaket 2019-10-17 1 990 SEK I lager
AT 8300VP50-32 0 Ventilpaket 2019-10-17 2 620 SEK Färre än 10 i lager
AT 8300VP65-32 0 Ventilpaket 2019-10-17 2 900 SEK I lager
AT 8300VP25 0 Ventilpaket PN6 2019-10-17 530 SEK I lager
AT 8300VP65-32PN6 0 Ventilpaket PN6 2019-10-17 2 670 SEK I lager
AT 8300MODBUS 0 2019-10-17 8 200 SEK Färre än 10 i lager

Produktinformation

Användningsområde

Ska under drift ta hand om fluidens volymförändring, som uppkommer genom temperaturvariationen, i ett värme- och kylsystem. Tryckhållningsenheten är utrustad med ett bälgkärl samt kompressor. Kärlet klarar en konstant belastning av vätska med temperatur från -10ºC till +70ºC.

AMA-text

PLC.411 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Expansionskärl Reflexomat med kompressor AT 8300K och kärl AT 8300E med volym XXX liter med utbytbar butylbälg. Programmerbar styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisning, potentialfri signal (control basic), analog signal (control touch) samt bus-uppkopplingar. Enheten är klar för automatisk påfyllning, använd AT 8300PS15A.

Kvalitetssäkring

Samtliga storlekar uppfyller kraven enligt PED, AFS 2016:1. Utrustningen är i överensstämmelse med DIN EN 13831 och direktiv EU 2014/108/EC samt CE-märkt.
Den uppskattade livslängden beräknas till 15-20 år.

Detaljförteckning

1Tryckkärl
2Anslutning
3Nivågivare
4Styrenhet
5Kompressor

Detaljförteckning

Expansionskärl med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift. I utförande med kompressor och expansionskärl, finns i tryckklasserna PN6 och PN10. Vid val av två lika stora kärl som skall parallellkopplas till gemensam tryckhållningsenhet använd AT 8300EF som följekärl.

Mått och vikt kärl 6 bar

Volym600800100015002000
A740740100012001200
B18072185202520252480
Ansl.G1G1DN65DN65DN65
Vikt expansionskärl90110309328380

Mått och vikt kärl 10 bar

Volym350500750

1000

15002000
A750750750100012001200
B134016002185206520552515
Ansl.DN40DN40DN50DN65DN65DN65
Vikt expansionskärl230275345580800960

Mått och vikt tryckhållningsenhet

VolymK90K150K300K400K580
C690920920920920
D395395395395395
E345600700700700
Vikt tryckhållningsenhet25283451102

Funktion och konstruktion

Tryckhållningssystem bestående av ett tryckkärl och en kommunicerande tryckhållningsenhet. I tryckkärlet finns ett gummibälg som helt avskiljer fluiden i kärlet från den komprimerade luften på membranets ovansida. Kärlet är dimensionerat för att kunna leverera en 90%-ig utnyttjandegrad.

Tryckhållningsenheten innehåller en underhållsfri kompressor, som avger en helt oljefri tryckluft, vilket är viktigt för membranet, en magnetventil, en säkerhetsventil, en tryckluftsanslutning, en nivåmätning samt en tryckgivare.

Direkt på kärlet finns styrenheten som konstant övervakar och reglerar för att hålla anläggningens drifttryck så jämnt som möjligt. Trycket tillåts sjunka ned till max 0,1 bar under inställt drifttryck, innan kompressorn startar tryckhöjningen upp till valt drifttryck och stannar. En tryckstegring sker i anläggningen när temperaturen stiger p.g.av fluidens volymökning och som tas upp av expansionskärlet. Vid max 0,1 bars tryckhöjning öppnar magnetventilen för att åter sänka trycket till inställt drifttryck.

Drifttrycket kan hela tiden avläsas på styrenhetens display. Den varierande mängden fluid i kärlet avkänns löpande av volymgivaren som viktförändringar och visas som procentinnehåll på styrenhetens display.

För ökad driftsäkerhet och övervakning finns potentialfria, slutande alt. brytande, larmutgångar för larm vid: Lågt drifttryck, högt drifttryck, min volym och max volym. För styrenhet control basic gäller endast potentialfritt summalarm, med control touch styrenhet har möjlighet till analog signal för nivå i kärl och för tryck i systemet till överordnat system.
Om systemet är utrustat med påfyllningsenhet för automatisk påfyllning och angiven max tillåten påfyllningsmängd är överskriden sker larmvisning.


Volymökningar resp. minskningar sker kontinuerligt i både värme- och kylsystem p.g.av temperaturvariationen. Ett dynamiskt tryckhållningssystem säkerställer ett konstant drifttryck, en effektiv kärlvolym, hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Tekniska data

Eldata AT 8300K90: 1-fas 230V 50Hz och effekt 0,75kW. Control Basic styrenhet.
Eldata AT 8300K150: 3-fas 400V 50Hz och effekt 1,10kW. Control Touch styrenhet.
Eldata AT 8300K300: 3-fas 400V 50Hz och effekt 2,20kW. Control Touch styrenhet.
Eldata AT 8300K400: 3-fas 400V 50Hz och effekt 2,4kW. Control Touch styrenhet.
Eldata AT 8300K580: 3-fas 400V 50Hz och effekt 3,0kW. Control Touch styrenhet.
Skyddsklass: IP54

Dimensionering

För dimensionering av både tryckhållningsenhet och kärlvolym används Armatecs dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida. Förutom expansionskärl dimensioneras här även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar. Alternativt se lastväxlingskurva för val av kompressorenhet.

Tillbehör och varianter

Utrustningen kan kompletteras med påfyllningssats, AT 8300PS15A består av återströmningsskydd typ CA med avstängningsventiler, magnetventil och vattenmätare med impulsutgång. Kan även kompletteras med I/O moduler för klassisk kommunikation, master-slave (AT 8300SLAVE) för redundans med sammankoppling upp till maximalt 10 enheter. Samt olika bus-moduler så som Modbus RTU (AT 8300MODBUS), Lonworks Digital, Lonworks, Profibus DP och Ethernet. Gäller enheter med control touch display.

Komplettera med ventilpaket för enkel installation, kärlen levereras med flänsanslutning. I paketet ingår fläns ner till R32, T-rör, avstängning- och avtappningsventil samt bultar.
Ventilpaket AT 8300VP40-32 (Passar 350-500 liters kärl)
Ventilpaket AT 8300VP50-32 (Passar 750 liters kärlet)
Ventilpaket AT 8300VP65-32 (Passar 1000-5000 liters kärl)
Ventilpaket AT 8300VP25 (Passar PN 6 kärl 200-800 liter)
Ventilpaket AT 8300VP65-32PN6 (Passar PN6 kärl 1000-5000 liter)

Installation

För maximal funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till systemets returledning, på cirkulationspumpens sugsida. Se avsnitt "7. Idrifttagning" i bruksanvisningen för installationsanvisningar.
Om systemtemperaturen är hög och det därmed är sannolikt att temperaturen i expansionskärlet varaktigt kan komma att överstiga produktens temperaturområde, bör ett avsvalningskärl AT 8303 installeras före kärlet.

Underhåll och reservdelar

Kontroll och ev. avtappning av kondensvatten på luftsidan, i botten på kärlet, skall göras minst en gång per år. I övrigt är utrustningen underhållsfri. För säker funktion och drift rekommenderas dock regelbunden tillsyn och kontroll. Som reservdelar finns kompressor, magnetventil och säkerhetsventil, styrenhet, samt tryck- och volymgivare. För mer ingående information se bruksanvisning.

Märkning

Uppgifter om volym, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

Beställningsnyckel styrenhet

Arbetstryck upp till (bar )Effekt (kW) max rekommenderatUtförandeAT-nr
4,51000Basic display8300K90
8,53000Touch display8300K150
8,55000Touch display8300K300
8,57000Touch display8300K400
8,511000Touch display8300K580

Beställningsnyckel kärl PN6

Volym (liter )AT-nrTillbehör
2008300E200AT 8300VP25
3008300E300AT 8300VP25
4008300E400AT 8300VP25
5008300E500AT 8300VP25
6008300E600AT 8300VP25
8008300E800AT 8300VP25
10008300E1000AT 8300VP65-32PN6
15008300E1500AT 8300VP65-32PN6
20008300E2000AT 8300VP65-32PN6

Beställningsnyckel kärl PN10

Volym (liter )AT-nrTillbehör
3508300E350-10AT 8300VP40-32
5008300E500-10AT 8300VP40-32
7508300E750-10AT 8300VP50-32
10008300E1000-10AT 8300VP65-32
15008300E1500-10AT 8300VP65-32
20008300E2000-10AT 8300VP65-32

Beställningsnyckel tillbehör

Volym (liter)AT-nrTillbehör kärl
350-5008300VP40-32Ventilpaket med fläns, avstängning- och avtappningsventil
7508300VP50-32Ventilpaket med fläns, avstängning- och avtappningsventil
1000-50008300VP65-32Ventilpaket med fläns, avstängning- och avtappningsventil
200-800 PN68300VP25Ventilpaket med avstängning- och avtappningsventil
1000-5000 PN68300VP65-32PN6Ventilpaket med fläns, avstängning- och avtappningsventil
8300MODBUSModbus RTU (passar kärl med touch display)

Tillbehör

Påfyllningssats AT 8300PS15A

Påfyllningssats för Reflex tryckhållningsenheter, AT 8300 med kompressor. Komplett med magnetventil…

Välj

Produkter

Nya artiklar

Fjärrvärmecentral Maxi Flex AT 8472

Armatec Maxi Flex fjärrvärmecentral AT 8472 för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus…

Välj

Våra produkter

Nya artiklar

Expansionskärl AT 8300

Expansionskärl Reflexomat Silent Compact med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift i värme-…

Välj

Kunskap

Alfa Laval Product Guide

Här kan du enkelt dimensionera eller hitta den plattvärmeväxlare som bäst passar din applikation, du kan även få hjälp att ersätta en befintlig växlare för varmvatten eller värme.

Testa Alfa Laval Product Guide

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig service. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kunskap

Verktyg

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber.

Varmber

Kunskapsguide Tryckhållning & Expansion

Att hitta rätt expansionskärl kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver hur ett rätt dimensionerat tryckhållningssystem gör att värme och kyla fördelas optimalt.

Lär dig mer

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjuande

FAQ Tryckhållning & Expansion

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Tryckhållning och Expansion.

Till våra svar

Kontaktpersoner

Robert Frost

Innesäljare

031-89 01 77
robert.frost@armatec.se

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Jasmina Mucic

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Tankar & Avluftning

031-89 02 37
jasmina.mucic@armatec.se

Sandra Sjöberg

Innesäljare

031-89 01 79
sandra.sjoberg@armatec.se

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer

Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Läs mer