Hoppa till innehåll
AT 8300A

Expansionskärl AT 8300A

Expansionskärl med kompresssor med avskiljande gummibälg. Med styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisning samt erforderliga larmutgångar. Klar för styrning av automatisk påfyllning.

Dimensionsområde200 - 2000 liter
PN10
Temperaturområde0 ºC till 70 ºC
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Max drifttryck (bar) Volym (Liter) Avs.datum Pris Antal
AT 8300A 10 0 Förfrågan Förfrågan Offert

Produktinformation

Användningsområde

Ska under drift ta hand om fluidens volymförändring, som uppkommer genom temperaturvariationen, i ett värme- och kylsystem. Expansionskärlet är utrustat med en avskiljande gummibälg. Gummibälgen klarar en konstant belastning av vätska med temperatur från 0ºC till +70ºC. Vid tillfällig belastning klarar bälgen vätska med temperatur från -10ºC till +100ºC.

Programtext

PLC.411 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Expansionskärl med kompressor AT 8300AXXX med volym XXX liter med avskiljande gummibälg. Med styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisning samt erforderliga larmutgångar. Klar för styrning av automatisk påfyllning.

Kvalitetssäkring

Samtliga storlekar uppfyller kraven enligt PED, AFS 2016:1. Utrustning är i överensstämmelse med MD 2006/42/EG, LVD 2014/35/EU och EMC 2014/30/EU samt är CE-märkta.

Detaljförteckning

1Styrenhet med display
2Kompressor
3Luftanslutning till expansionskärl
4Backventil
5Tryckgivare
6Luftsäkerhetsventil
7Magnetventil
8Ljuddämpare
9Kontakt för anslutning till volymgivare
10Tryckkärl av stål 1.0335
11Gummibälg av EPDM
12Volymgivare

Detaljförteckning

För volymerna 1000, 1400 och 2000 liter parallellkopplas två lika stora kärl, 500+500, 700+700 och 1000+1000 liter med en gemensam tryckhållningsenhet. Sammankopplas som kommunicerande kärl med volymgivaren på ett av kärlen.

Mått och vikt

Volym2003005007001000
A500500500500500
B960960960960960
C370370370370370
D485485600700800
E14952000207522652344
FG 1G 1G 1G 1G 1
Vikt tryckhållningsenhet 6 bar24,524,524,524,524,5
Vikt tryckhållningsenhet 10 bar39,539,539,539,539,5
Vikt tryckkärl446291161222

Funktion och konstruktion

Tryckhållningssystem bestående av ett tryckkärl och en kommunicerande tryckhållningsenhet. I tryckkärlet finns en gummibälg som helt avskiljer fluiden i bälgen från den komprimerade luften på bälgens utsida. Bälgen är dimensionerad för att helt kunna fylla ut kärlet invändigt vid max volymutvidgning, vilket betyder en nästan 100%-ig utnyttjandegrad. Tryckhållningsenheten innehåller en underhållsfri kompressor, som avger en helt oljefri tryckluft, vilket är viktigt för bälgen, en magnetventil med ljuddämpare, en säkerhetsventil, en backventil samt en tryckgivare. På toppen finns styrenheten som konstant övervakar och reglerar för att hålla anläggningens drifttryck så jämnt som möjligt. Trycket tillåts sjunka ned till max 0,2 bar under inställt drifttryck, innan kompressorn startar tryckhöjningen upp till valt drifttryck och stannar. En tryckstegring sker i anläggningen när temperaturen stiger p.g.av fluidens volymökning och som tas upp av expansionskärlet. Vid max 0,2 bars tryckhöjning öppnar magnetventilen för att åter sänka trycket till inställt drifttryck. Drifttrycket kan hela tiden avläsas på styrenhetens display. Den varierande mängden fluid i kärlet avkänns löpande av volymgivaren som viktförändringar och visas som procentinnehåll på styrenhetens display.

För ökad driftsäkerhet och övervakning finns potentialfria, slutande alt. brytande, larmutgångar för larm vid: Lågt drifttryck, högt drifttryck, min volym och max volym. Om systemet är utrustat med påfyllningsenhet för automatisk påfyllning och angiven max tillåten påfyllningsmängd är överskriden, sker larmvisning: Larm påfyllning.

Volymökningar resp. minskningar sker kontinuerligt i både värme- och kylsystem p.g.av temperaturvariationen. Ett tryckhållningssystem med bälgkärl och kompressor säkerställer ett konstant drifttryck, en effektiv kärlvolym, hög driftsäkerhet och lång livslängd.
Den uppskattade livslängden beräknas till 15-20 år.

Tekniska data

Samtliga tryckkärl är godkända för drifttryck max 10 bar som standard. Ingående tryckhållningsenhet AT 8300A16 har en kompressor för drifttryck max 6,0 bar. För högre drifttryck upp till 10,0 bar används tryckhållningsenhet AT 8300A110. Ett komplett expansionskärl, bestående av tryckkärl och tryckhållningsenhet i standardutförande har artikelbeteckningen AT 8300A200-2000, med tryckhållningsenhet för 10,0 bar AT 8300A10-200-2000.

Eldata AT 8300A16: 1-fas 230V 50Hz, effekt 0,3kW och märkström 2,9A
Eldata AT 8300A110: 1-fas 230V, 50Hz, effekt 0,9kW och märkström 6,2A

Följande diagram visar kapaciteten för resp. kompressor som volymflöde d.v.s. vilken mängd fluid som kompressorn kan tillföra systemet vid olika drifttryck.

Dimensionering

Max effektMax drifttryckLämplig tryckhållningsenhet
1000 kW5,0 bar8300A16
1000 kW8,0 bar8300A110
2000 kW3,5 bar8300A16
2000 kW6,0 bar8300A110
3000 kW2,5 bar8300A16
3000 kW4,0 bar8300A110
4000 kW2,0 bar8300A16
4000 kW3,0 bar8300A110
5000 kW2,5 bar8300A110
6000 kW2,0 bar8300A110

Dimensionering

Ovanst. valtabell visar förenklat vilken tryckhållningsenhet som bör väljas med hänsyn taget till anläggningens effekt och önskat drifttryck. För komplett dimensionering av både tryckhållningsenhet och kärlvolym används Armatecs dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida. Förutom expansionskärl dimensioneras här även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar.

Tillbehör och varianter

Utrustningen kan kompletteras med påfyllningssats AT 8300PS15 för automatisk påfyllning. En komplett sats, för väggmontage, bestående av magnetventil, vattenmätare med pulsutgång, återströmningsskydd samt avstängningsventiler. För mer information se separat produktblad för AT 8300PS15.

Installation

För max funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till systemets returledning, på cirkulationspumpens sugsida.

Utrustningen levereras helt komplett med erforderliga anslutningsdetaljer, inkl. jordad elkabel med stickpropp, flexibel anslutningsslang, avstängnings- och avtappningsventil, för enkel "plug and play" installation. Behöver ej nollkalibreras vid driftstart för rätt volymvisning.

Om systemtemperaturen är hög och det därmed är sannolikt att temperaturen i expansionskärlet varaktigt kan komma att överstiga produktens temperaturområde, bör ett avsvalningskärl AT 8303 installeras före kärlet.

Underhåll och reservdelar

Kontroll och ev. avtappning av kondensvatten på luftsidan, i botten på kärlet, bör göras minst en gång per år. I övrigt är utrustningen underhållsfri. För säker funktion och drift rekommenderas dock regelbunden tillsyn och kontroll. Som reservdelar finns kompressor, ventilblock inkl magnetventil och säkerhetsventil, styrenhet, tryck- och volymgivare samt anslutningsslang. För mer ingående information se bruksanvisning.Märkning

Uppgifter om volym, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

Beställningsnyckel, kompressor max 6 bar

Volym (liter )AT-nr
2008300A200
3008300A300
5008300A500
7008300A700
10008300A1000
14008300A1400
20008300A2000

Beställningsnyckel, kompressor max 10 bar

Volym (liter )AT-nr
2008300A10-200
3008300A10-300
5008300A10-500
7008300A10-700
10008300A10-1000
14008300A10-1400
20008300A10-2000

Tillbehör

Påfyllningssats AT 8300PS15

Påfyllningssats för Armatecs tryckhållningsenheter. Komplett med magnetventil, återströmningsskydd…

Välj

Produkter

Nya artiklar

Alfa Laval Mini City Fjärrvärmecentral AT 8484A-MC

Förtillverkad Alfa Laval Mini City fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av…

Välj

Alfa Laval Mini Eco Fjärrvärmecentral AT 8484A-ME

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus…

Välj

Alfa Laval Värmeväxlare AQ-AHRI PHE

Alfa Laval AHRI certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare. Val av lämplig värmeväxlare sker…

Välj

Våra produkter

Nya artiklar

Expansionskärl AT 8354A

Öppet expansionskärl med bälg och tryckhållningspump. Med styrenhet för konstant tryckhållning, tryck-…

Välj

Kunskap

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Kunskapsguide

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Alfa Laval Product Guide

Detta verktyg hjälper dig att så enkelt som möjligt hitta den produkt till din applikation inom värme och kyla som bäst passar dina behov.

Testa Alfa Laval Product Guide

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Kunskap

Verktyg

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber.

Varmber

Kunskapsguide Tryckhållning

Att hitta rätt expansionskärl kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver hur ett rätt dimensionerat tryckhållningssystem gör att värme och kyla fördelas optimalt.

Kunskapsguide

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjuande

Kontaktpersoner

Susanne Baltsén

Teknisk Kundservice

031-89 01 02
susanne.baltsen@armatec.se

Robert Frost

Teknisk Kundservice

031-89 01 77
robert.frost@armatec.se

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Jasmina Mucic

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Tankar & Avluftning

031-89 02 37
jasmina.mucic@armatec.se

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se

Emelie Winbom

Teknisk Kundservice

031-89 01 75
emelie.winbom@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer

Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Läs mer