Hoppa till innehåll
8321E Reflex

Expansionskärl AT 8321E

Expansionskärl Refix DE med gummibälg som avskiljer fluiden från den komprimerade luften. För värme- och kylsystem.

Dimensionsområde8 - 5000 liter
PN10
Temperaturområde-10 ºC till 70 ºC
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Volym (Liter) PN Beskrivning Bedömning enligt SundaHus Avs.datum Bruttopris Antal
AT 8321E8 RSK 5539144 8 10 Expansionskärl B 2022-08-10 950 SEK I lager
AT 8321E12 RSK 5539145 12 10 Expansionskärl B 2022-08-10 1 060 SEK I lager
AT 8321E18 RSK 5539146 18 10 Expansionskärl B 2022-08-10 1 180 SEK I lager
AT 8321E25 RSK 5539147 25 10 Expansionskärl B 2022-08-10 1 450 SEK I lager
AT 8321E33 RSK 5539148 33 10 Expansionskärl B 2022-08-10 2 190 SEK I lager
AT 8321E50 RSK 5539149 50 10 Expansionskärl B 2022-08-10 2 420 SEK I lager
AT 8321E80 RSK 5539150 80 10 Expansionskärl B 2022-08-10 3 180 SEK I lager
AT 8321E100 RSK 5539151 100 10 Expansionskärl B 2022-08-10 3 760 SEK I lager
AT 8321E200 RSK 5539152 200 10 Expansionskärl B 2022-08-10 11 200 SEK I lager
AT 8321E300 RSK 5539153 300 10 Expansionskärl B 2022-08-10 14 100 SEK I lager
AT 8321E400 RSK 5539154 400 10 Expansionskärl B 2022-08-10 17 400 SEK Färre än 10 i lager
AT 8321E500 RSK 5539155 500 10 Expansionskärl B 2022-08-10 18 400 SEK I lager
AT 8321E600 RSK 5539156 600 10 Expansionskärl B 2022-08-10 28 800 SEK Färre än 10 i lager
AT 8321E800 RSK 5539157 800 10 Expansionskärl B 2022-08-10 35 200 SEK Färre än 10 i lager
AT 8321E1000 RSK 5539158 1000 10 Expansionskärl B 2022-08-10 40 400 SEK Färre än 10 i lager
AT 8321E1500 RSK 5539159 1500 10 Expansionskärl B 2022-09-29 100 800 SEK Tillfälligt slut
AT 8321E2000 RSK 5539160 2000 10 Expansionskärl B 2022-09-29 128 000 SEK Beställningsvara
AT 8321E3000 RSK 5539161 3000 10 Expansionskärl B 2022-09-29 204 200 SEK Beställningsvara
AT 8321E4000 RSK 5539162 4000 10 Expansionskärl B Förfrågan Förfrågan Offert
AT 8321E5000 RSK 5539163 5000 10 Expansionskärl B Förfrågan Förfrågan Offert
AT 8321E8-16 RSK 5539164 8 16 Expansionskärl 2022-09-29 1 700 SEK Beställningsvara
AT 8321E12-16 RSK 5539165 12 16 Expansionskärl 2022-09-29 2 020 SEK Beställningsvara
AT 8321E25-16 RSK 5539166 25 16 Expansionskärl 2022-09-29 3 140 SEK Beställningsvara
AT 8321E80-16 RSK 5539167 80 16 Expansionskärl 2022-09-29 11 600 SEK Beställningsvara
AT 8321E100-16 RSK 5539168 100 16 Expansionskärl 2022-09-29 14 700 SEK Beställningsvara
AT 8321E200-16 RSK 5539169 200 16 Expansionskärl 2022-09-29 16 400 SEK Beställningsvara
AT 8321E300-16 RSK 5539170 300 16 Expansionskärl 2022-09-29 24 400 SEK Beställningsvara
AT 8321E400-16 RSK 5539171 400 16 Expansionskärl 2022-09-29 27 700 SEK Beställningsvara
AT 8321E500-16 RSK 5539172 500 16 Expansionskärl 2022-09-29 32 400 SEK Beställningsvara
AT 8321E600-16 RSK 5539173 600 16 Expansionskärl 2022-09-29 41 400 SEK Beställningsvara
AT 8321E800-16 RSK 5539174 800 16 Expansionskärl 2022-09-29 48 400 SEK Beställningsvara
AT 8321E1000-16 RSK 5539175 1000 16 Expansionskärl 2022-09-29 58 700 SEK Beställningsvara
AT 8321AS50-100 -1 10 Anslutningssats 2022-08-10 1 990 SEK I lager
AT 8321AS200-500 -1 10 Anslutningssats 2022-08-10 2 820 SEK I lager
AT 8321AS600-1000 -1 10 Anslutningssats 2022-08-10 3 570 SEK I lager

Produktinformation

Användningsområde

Ska under drift ta hand om fluidens volymförändring, som uppkommer genom temperaturvariationen, i ett värme- och kylsystem. Expansionskärlet är utrustat med en avskiljande gummibälg, klarar frostskyddstillsatser upp till 50%. Gummibälgen klarar en konstant belastning av vätska med temperatur från -10ºC till max +70ºC.

AMA-text

PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas
Förtryckt expansionskärl Refix DE AT 8321E.... med volym .... liter med avskiljande gummibälg i butyl. Förtryck:..... bar.

Kvalitetssäkring

Samtliga storlekar är i överensstämmelse med PED, AFS 2016:1, DIN EN 13831 och direktiv EU 2014/68/EC samt är CE-märkta. WRAS godkännande.
Den uppskattade livslängden beräknas till 15-20 år.

Detaljförteckning

1TryckkärlStål
2GummibälgButyl
3Påfyllningsventil, luftMed skyddshuv
4Ben (från 33 liter)Stål

Detaljförteckning

Kärl med volym 8-25 liter levereras utan ben för vägg- eller ventilsatsmontage. Större kärl levereras med ben för golvmontage. Anslutning sker på kärlets undersida, utvändig gänga eller fläns. Samtliga kärl är epoxylackerade.

Mått och vikt

Volym 8 12 1825 33 50 80
A206280280280354409480
B332310407518520604737
Ansl.G3/4G3/4G3/4G3/4G3/4G1G1
Vikt1,82,23,33,85,79,313

Mått och vikt

Volym 100200300 400500 600 800
A480634634740740740750
B85296712671245147518592324
Ansl.G1G1 1/4G1 1/4G1 1/4G1 1/4G1 1/2G1 1/2
Vikt15,035,042,074106128176

Mått och vikt

Volym 100015002000 3000

4000

5000
A74012001200150015001500
B280419912451253130803645
Ansl.G1 1/2DN65DN65DN65DN65DN65
Vikt21042671796211321292

Funktion och konstruktion

Expansionskärl av förtryckstyp med gummibälg som avskiljer fluiden från den komprimerade luften. Fluiden har ingen kontakt med kärlets stålvägg, utan finns inne i bälgen. Detta medverkar till att skydda kärlet från korrosion och därmed längre livslängd. För kylsystem, där köldbäraren ofta är blandningar med glykoler skall expansionskärlet vara av bälgtyp, för att maximalt skydda fluiden från kontakt med kärlets stålvägg.


Förtrycket bör, enligt SS-EN 12828, motsvara systemets statiska höjd +0,3 bar, för att alltid säkerställa ett övertryck i systemets högsta del. Vid påfyllning och uppstart skall fylltrycket få lov att stiga upp till ett tryck som motsvarar kärlets förtryck +0,2 bar, för att en viss mängd fluid skall kunna komma in i kärlet redan från start.

Med stigande temperatur sker en tryckstegring p.g.a fluidens volymökning och det ökande volymflödet strömmar in i kärlet och pressar ut bälgen. När temperaturen sjunker sker en trycksänkning när fluidens volym nu minskar och ett omvänt volymflöde strömmar ur kärlet p.g.a att förtrycket pressar ihop bälgen.

Volymökningar resp. minskningar sker kontinuerligt i både värme- och kylsystem p.g.a temperaturvariationen. Ett förtryckt expansionskärl skall ta hand om den varierande expansionsvolymen inom ett accepterat drifttrycksområde, emellan systemets statiska höjd och säkerhetsventilens öppningstryck.

Tekniska data

Volym literMax drifttryck barStandard förtryck bar
8 - 500010 - 254

Dimensionering

För komplett dimensionering används Armatecs dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida. Förutom expansionskärl dimensioneras här även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar.

Tillbehör och varianter

I röranslutningen till expansionskärlet skall en avstängning- och avtappningsventil monteras som möjliggör en nödvändig kontroll av kärlets förtryck utan driftstopp och onödig nedtappning av systemet. För både slutna värme- och kylsystem krävs olika typer av säkerhetsutrustningar och tillbehör. Dessa specificeras enkelt med hjälp av VARMBER dimensioneringsprogram. Vid tryckklass 16 bar välj, AT 8321EXXX-16. Vid tryckklass 25 bar välj, AT 8321EXXX-25. För mediaberörda delar i rostfritt kontakta Armatec.

Tillbehör:
Ventilsats innehållande väggkonsol,avstängning- och avtappningsventil, manometerventil samt avluftare välj: AT 8374-8-33L, passar kärl upp till 25 liter.
Ventilsats med ventilrör, avstängning- och avtappningsventil, manometerventil samt avluftare välj: AT 8374A50-100L, AT 8374A200-500L, passar kärl 50-100, 200-500 liter.
Se separata produktblad för mer information.

För avstängning- och avtappningsventil använd följande:
8-33 liters kärl AT 3634-20
50-100 liters kärl AT 8321AS50-100
200-500 liters kärl AT 8321AS200-500
600-1000 liters kärl AT 8321AS600-1000
1500 liters kärl och uppåt AT 8300VP65-32

Installation

För max funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till systemets returledning, på cirkulationspumpens sugsida. Anslutning sker på kärlets undersida. Om systemtemperaturen är hög och det därmed är sannolikt att temperaturen i expansionskärlet varaktigt kan komma att överstiga produktens temperaturområde, bör ett avsvalningskärl AT 8303 installeras före kärlet.

Underhåll och reservdelar

Kontroll av expansionskärlet med avseende på förtryck och luftventilens täthet skall göras vad sjätte månad, använd AT 8370DPG. Förtrycket justeras vid behov med hjälp av en kompressor.
Eventuell otät luftventil åtgärdas genom att efterspänna luftventilens inspänning mot kärlet. Vid behov skall även luftventilens insats bytas. Vid ovanstående kontroll skall kärlet vara tömt på vätska.

Märkning

Uppgifter om volym, förtryck, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår,
tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på kärlets märkskylt.

Beställningsnyckel kärl PN10

Volym (liter)AT-nrRSK-nr
88321E85539144
128321E125539145
188321E185539146
258321E255539147
338321E335539148
508321E505539149
808321E805539150
1008321E1005539151
2008321E2005539152
3008321E3005539153
4008321E4005539154
5008321E5005539155
6008321E6005539156
8008321E8005539157
10008321E10005539158
15008321E15005539159
20008321E20005539160
30008321E30005539161
40008321E40005539162
50008321E50005539163

Beställningsnyckel tillbehör

Volym (liter)AT-nrBeskrivning
8-333634-20För avstängning- och avtappning
50-1008321AS50-100För avstängning- och avtappning
200-5008321AS200-500För avstängning- och avtappning
600-10008321AS600-1000För avstängning- och avtappning
1500-50008300VP65-32För avstängning- och avtappning
8-338370A20Väggkonsol
8-338374-8-33LVentilsats med väggkonsol, se separat produktblad
50-1008374Ventilsats med ventilrör, se separat produktblad
200-5008374Ventilsats med ventilrör, se separat produktblad
50-1008321AS50-100RFAnslutning i rostfritt (mediaberört)
200-5008321AS200-500RFAnslutning i rostfritt (mediaberört)

Tillbehör

Ventilsats AT 8374-8-33L

Ventilsats innehållandes väggkonsol, avluftare, manometerventil, avtängning- och avtappningsventil…

Välj

Ventilsats AT 8374

Ventilsats innehållandes ventilrör, avluftare, manometerventil, avtängning- och avtappningsventil…

Välj

Relaterade produkter

Nya artiklar

Fjärrvärmecentral Maxi Flex AT 8472

Armatec Maxi Flex fjärrvärmecentral AT 8472 för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus…

Välj

Expansionskärl AT 8300

Expansionskärl Reflexomat Silent Compact med aktiv tryckhållning för mjuk och stabil drift i värme-…

Välj

Kunskap

Värmeväxling & Ackumulering

Alfa Laval Product Guide

Här kan du enkelt dimensionera eller hitta den plattvärmeväxlare som bäst passar din applikation, du kan även få hjälp att ersätta en befintlig växlare för varmvatten eller värme.

Testa Alfa Laval Product Guide

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Lär dig mer

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig service. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Tryckhållning & Expansion

Verktyg

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber.

Varmber

Kunskapsguide Tryckhållning & Expansion

Att hitta rätt expansionskärl kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver hur ett rätt dimensionerat tryckhållningssystem gör att värme och kyla fördelas optimalt.

Lär dig mer

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjuande

FAQ Tryckhållning & Expansion

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Tryckhållning och Expansion.

Till våra svar

Kontaktpersoner

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Magnus Lindberg

Innesäljare

031-89 01 81
magnus.lindberg@armatec.se

Mahdi Rasul

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning & Expansion, Återströmning, Luft- & Partikelavskiljning

031-89 02 37
mahdi.rasul@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer

Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Läs mer