Hoppa till innehåll
AT 8321C

Expansionskärl AT 8321C

Förtryckt expansionskärl med gummibälg.

Dimensionsområde8 - 1400 liter
PN10
Temperaturområde0 ºC till 70 ºC
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Volym (Liter) Avs.datum Pris Antal
AT 8321C8 RSK 5534962 8 2017-12-15 405 SEK Färre än 10 i lager
AT 8321C15 RSK 5534963 15 2017-12-15 451 SEK I lager
AT 8321C20 RSK 5534964 20 2017-12-15 498 SEK I lager
AT 8321C35 RSK 5534965 35 2017-12-15 850 SEK I lager
AT 8321C50 RSK 5534966 50 2017-12-15 1 060 SEK I lager
AT 8321C80 RSK 5534967 80 2017-12-15 1 460 SEK I lager
AT 8321C100 RSK 5534968 100 2017-12-15 1 990 SEK I lager
AT 8321C150 RSK 5534969 150 2017-12-15 5 000 SEK I lager
AT 8321C200 RSK 5534970 200 2017-12-15 6 100 SEK I lager
AT 8321C300 RSK 5534971 300 2017-12-15 7 700 SEK I lager
AT 8321C500 RSK 5534972 500 2017-12-15 9 800 SEK I lager
AT 8321C700 RSK 5534973 700 2017-12-15 15 000 SEK I lager
AT 8321C1000 RSK 5534975 1000 2017-12-15 22 000 SEK Färre än 10 i lager
AT 8321C1400 RSK 5534976 1400 2018-02-15 55 200 SEK Beställningsvara

Produktinformation

Användningsområde

Ska under drift ta hand om fluidens volymförändring, som uppkommer genom temperaturvariationen, i ett värme- och kylsystem. Expansionskärlet är utrustat med en avskiljande gummibälg. Gummibälgen klarar en konstant belastning av vätska med temperatur från 0ºC till +70ºC. Vid tillfällig belastning klarar bälgen vätska med temperatur från -10ºC till +100ºC.

Programtext

PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas
Förtryckt expansionskärl AT 8321C.... med volym .... liter med avskiljande gummibälg. Förtryck:..... bar.

Kvalitetssäkring

Samtliga storlekar uppfyller kraven enligt AFS 2016:1 samt är CE-märkta.

Detaljförteckning

1TryckkärlStål 1.0335
2GummibälgEPDM
3Påfyllningsventil, luftMed skyddshuv
4Ben (från 35 liter)Stål 1.0038

Detaljförteckning

Kärl med volym 8-20 liter levereras utan ben för ventilsatsmontage. Större kärl levereras med ben för golvmontage och anslutning nedåt. Samtliga kärl är elektrostatiskt lackerade i grön kulör, RAL 6021.

Mått och vikt

Volym15 2035 5080100

150

A200270270360360450450

485

B350320425615750750850

1155

CG1G1G1G1G1G1G1

G1

D320290395485600620755

1025

Vikt2,54,04,510,012,016,018,0

38,0

Mått och vikt

Volym20030050070090010001400
A4854856007008008001000
B1400196520652215215523442320
CG1G1G1G1G1G1G2
D1270183519351975199522551960
Vikt496090158224294387

Funktion och konstruktion

Expansionskärl av förtryckstyp med gummibälg som avskiljer fluiden från den komprimerade luften. Fluiden har ingen kontakt med kärlets stålvägg, utan finns inne i bälgen. Detta medverkar till att skydda kärlet från korrosion och därmed längre livslängd. För kylsystem, där köldbäraren ofta är blandningar med glykoler, alkohol eller salter, skall expansionskärlet vara av bälgtyp, för att maximalt skydda fluiden från kontakt med kärlets stålvägg.


Förtrycket bör, enligt SS-EN 12828, motsvara systemets statiska höjd +0,3 bar, för att alltid säkerställa ett övertryck i systemets högsta del. Vid påfyllning och uppstart skall fylltrycket få lov att stiga upp till ett tryck som motsvarar kärlets förtryck +0,3 bar, för att en viss mängd fluid skall kunna komma in i kärlet redan från start.

Med stigande temperatur sker en tryckstegring p.g.a fluidens volymökning och det ökande volymflödet strömmar in i kärlet och pressar ut bälgen. När temperaturen sjunker sker en trycksänkning när fluidens volym nu minskar och ett omvänt volymflöde strömmar ur kärlet p.g.a att förtrycket pressar ihop bälgen.

Volymökningar resp. minskningar sker kontinuerligt i både värme- och kylsystem p.g.a temperaturvariationen. Ett förtryckt expansionskärl skall ta hand om den varierande expansionsvolymen inom ett accepterat drifttrycksområde, emellan systemets statiska höjd och säkerhetsventilens öppningstryck.

Tekniska data

Volym literMax drifttryck barStandard förtryck bar
8 - 140010,01,5

Dimensionering

För komplett dimensionering används Armatecs dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida. Förutom expansionskärl dimensioneras här även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar.

Tillbehör och varianter

I röranslutningen till expansionskärlet skall en avstängnings- och avtappningsventil monteras, välj AT 3600. Möjligör en nödvändig kontroll av kärlets förtryck utan driftstopp och onödig nedtappning av systemet. För både slutna värme- och kylsystem krävs olika typer av säkerhetsutrustningar och tillbehör. Dessa specificeras enkelt med hjälp av VARMBER dimensioneringsprogram. Finns även för max drifttryck 16 bar. Gäller volymer 50 till 1400 liter.

Installation

För max funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till systemets returledning, på cirkulationspumpens sugsida. Om systemtemperaturen är hög och det därmed är sannolikt att temperaturen i expansionskärlet varaktigt kan komma att överstiga produktens temperaturområde, bör ett avsvalningskärl AT 8303 installeras före kärlet.

Underhåll och reservdelar

Kontroll av expansionskärlet med avseende på förtryck och luftventilens täthet skall göras vad sjätte månad. Förtrycket justeras vid behov med hjälp av en kompressor. Eventuell otät luftventil åtgärdas genom att efterspänna luftventilens inspänning mot kärlet. Vid behov skall även luftventilens insats bytas. Vid ovanstående kontroll skall kärlet vara tömt på vätska.


Märkning

Uppgifter om volym, förtryck, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på kärlets märkskylt.

Beställningsnyckel

Volym (liter)AT-nrRSK-nr
88321C85534962
158321C155534963
208321C205534964
358321C355534965
508321C505534966
808321C805534967
1008321C1005534968
1508321C1505534969
2008321C2005534970
3008321C3005534971
5008321C5005534972
7008321C7005534973
9008321C9005534974
10008321C10005534975
14008321C14005534976

Produkter

Nya artiklar

Alfa Laval Mini City Fjärrvärmecentral AT 8484A-MC

Förtillverkad Alfa Laval Mini City fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av…

Välj

Alfa Laval Mini Eco Fjärrvärmecentral AT 8484A-ME

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus…

Välj

Alfa Laval Värmeväxlare AQ-AHRI PHE

Alfa Laval AHRI certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare. Val av lämplig värmeväxlare sker…

Välj

Våra produkter

Nya artiklar

Expansionskärl AT 8354A

Öppet expansionskärl med bälg och tryckhållningspump. Med styrenhet för konstant tryckhållning, tryck-…

Välj

Kunskap

Verktyg

Rätt lösning kräver rätt verktyg. Vi har valtabeller, förfrågningsformulär och en besparingssimulator till din hjälp.

Hitta ditt verktyg

Kunskapsguide Värmeväxling

Att välja rätt värmeväxlare kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver vikten av en korrekt dimensionerad värmeväxlare, hur AHRI gör skillnad samt reder ut andra vanliga frågetecken kring värmeväxling.

Kunskapsguide

Utbildning

Vi vet hur du ökar temperaturskillnaden mellan fram - och returledning. Tillsammans gör vi skillnad för dina kunder.

Läs mer om våra utbildningar

Alfa Laval Product Guide

Detta verktyg hjälper dig att så enkelt som möjligt hitta den produkt till din applikation inom värme och kyla som bäst passar dina behov.

Testa Alfa Laval Product Guide

Film

Vill du veta hur packningsförsedda värmeväxlare fungerar? Ta del av denna pedagogiska film som ger dig svaret.

Se filmen

Handbok

Ta del av vår samlade kunskap om ackumulering, värmeväxlare och system för applikationer inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Välj handbok

Kunskap

Verktyg

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber.

Varmber

Kunskapsguide Tryckhållning

Att hitta rätt expansionskärl kan vara svårt. Våra kunskapsguider beskriver hur ett rätt dimensionerat tryckhållningssystem gör att värme och kyla fördelas optimalt.

Kunskapsguide

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjuande

Kontaktpersoner

Susanne Baltsén

Teknisk Kundservice

031-89 01 02
susanne.baltsen@armatec.se

Robert Frost

Teknisk Kundservice

031-89 01 77
robert.frost@armatec.se

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Jasmina Mucic

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Tankar & Avluftning

031-89 02 37
jasmina.mucic@armatec.se

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se

Emelie Winbom

Teknisk Kundservice

031-89 01 75
emelie.winbom@armatec.se

Mer om våra koncept

Värmeväxling & Ackumulering

Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten som är hållbara och som allt oftare kombinerar flera energikällor.

Läs mer

Tryckhållning & Expansion

Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Läs mer