Hoppa till innehåll

Kallvattenmätare AT 7420A, 7430A

Torrlöpande ringkolvmätare för mätning av kallvatten med mätnoggrannhet R160. För horisontellt och vertikalt montage.Finns i dränkbart utförande. Förberedd för puls-/data (M-bus)-/radiogivare, typ AT 7275HRI.

DimensionsområdeG 3/4-G 2
PN16
TemperaturområdeMax +50°C
MaterialMässing

Varianter

Artikelnummer Beskrivning Avs.datum Pris Antal
AT 7430A15-2,5 DN 15, Q3= 2,5, BL 110 mm, Komposit 2019-10-17 1 200 SEK Utgående produkt
AT 7430A20-4 RSK 5182009 DN 20, Q3= 4, BL 190 mm, Komposit 2019-10-17 1 480 SEK Utgående produkt
AT 7420A15-2,5 RSK 5182005 DN 15, Q3= 2,5, BL 110 mm, 2019-11-28 1 220 SEK Slut
AT 7420A20-4 RSK 5182006 DN 20, Q3= 4, BL 190 mm 2019-10-17 1 480 SEK Beställningsvara
AT 7420A25-10. RSK 5182007 DN 25, Q3= 10, BL 260 mm Förfrågan Förfrågan Offert
AT 7420A40-16. RSK 5182008 DN 40, Q3= 16, BL 300 mm Förfrågan Förfrågan Offert
AT 7275HRI-A4-D1 RSK 5182044 Pulsgivare 1 liter/puls 2019-10-17 990 SEK Utgående produkt
AT 7275HRI-A4-D10 RSK 5182045 Pulsgivare 10 l/puls 2019-10-17 990 SEK I lager
AT 7275HRI-B4-D1 RSK 5182047 Datagivare M-Bus 2019-10-17 1 130 SEK I lager

Produktinformation

Användningsområde

Mätning av tappkallvatten med registrering av förbrukad mängd. Vattenmätaren är en torrlöpande ringkolvmätare med MID R160 (Ratio) alternativt klass C, vilket innebär extremt hög mätnoggrannhet redan vid låga flöden. Förberedd för fjärravläsning via separat HRI-givare med puls-, radio- eller datautgång (M-Bus eller Mini-Bus). Som option finns mätaren i dränkbart utförande med räkneverket i koppar-glas-kapsling.
Mätaren skall ej användas i kylsystem med tillsatser av glykol eller liknande, ej heller i industriapplikationer eller liknande system där det finns risk för kraftiga tryckslag, exempelvis där magnetventiler är monterade.

AMA-text

UGE.35 Mätare för flöde, rörmonterade med digital visning, ackumulerat värde.
Torrlöpande ringkolvmätare för kallvatten AT 7420A-...., Q3.... m³/h, DN ...., PN 16, i mässing. Förberedd för montage av puls-, radio- och datagivare typ HRI.

Torrlöpande ringkolvmätare för kallvatten AT 7430A-...., Q3.... m³/h, DN ...., PN 16, i komposit. Förberedd för montage av puls-, radio- och datagivare typ HRI.

Kvalitetssäkring

AT 7420A/7430A: MID-certifikat inklusive CE-märkning

Detaljförteckning

KomponentMaterial
1
Hus och insatsring
AT 7420A: mässing GK-Ms 60
AT 7430A: komposit Grivory GV-5 FWA
2MätinsatsPolystyrol med Grafit
3RäkneverkPolyoxymethylen
4AxlarRostfritt stål
5O-ringarNitril-Butadien-Gummi

Mått och vikt

Q32,5
fd Qn 1,5
AT 7420
Q32,5
fd Qn 1,5
AT 7430
Q34
fd Qn 2,5
AT 7420
Q34
fd Qn 2,5
AT 7430

Q310 fd Qn 6
AT7420

Q316 fd Qn10 AT7420
Anslutning efter kopplingDN15DN15DN20DN20

DN25

DN40
A(bygglängd)110110190190260300
B133143123150186193
C(största bredd)8010294114135150
D15,51937,5226875
Anslutning, mätareG 3/4"G 3/4"G 1"G 1"G 11/4"G 2"
Vikt1,00,61,560,683,75,0
Mått i mm, vikt i kg

Funktion och konstruktion

Vattenmätaren är en torrlöpande volymetrisk ringkolvmätare med mättnoggannhet Ratio R160 eller klass C. Detta innebär att mätaren mäter extremt noggrant redan vid lågt flöde. Ringkolvmätarens konstruktion tillåter montage av mätaren i alla inbyggnadslägen med undantag av mäthuset neråt. Ringkolvmätaren har ingen efterrotation. Mätaren har en självrensande funktion och går aldrig mot plus under sin utesittningstid. Denna funktion gör att mätaren klarar vattenkvaliteter som för vinghjulsmätare ger stora plussvärden under sin utesittningstid.

Ringkolvmätaren är försedd med indikatorvisare för anslutning av fjärravläsningsmodul typ HRI, med puls-, radio eller datautgång (M-Bus eller Mini-Bus). Se separat produktblad AT 7275HRI.

HRI är ett induktivt AMR-system (Automatic Reading System) för fjärravläsning och överföring av mätvärden från vattenmätare till mätinsamlingssystem. Via en metallförsedd indikatorvisare avläses HRI-givarens rotationsfrekvens induktivt. Fjärravläsning av typ HRI påverkas inte av någon extern magnet och har därför hög manipulationssäkerhet.
HRI-givare kan monteras direkt eller i efterhand, på mätarens glas i förberedda fästpunkter med hjälp av medföljande skruvar. Med givaren följer dessutom ett specialanpassat skyddslock som monteras i samband med montage av givaren.
Dränkbara mätare (koppar-glas-utförande) har även en separat skyddsring som skall monteras.

AT 7430A är tillverkad i komposit. Detta innebär att mätarens tillverkningsprocess är miljövänlig genom bl.a lägre energiåtgång och avsaknad av tungmetaller som bly, zink och koppar. Materialet i mätaren är till 100 % återvinningsbart och har hög resistens mot klor och andra ämnen som kan förekomma i dricksvatten. Komposit har samma styrka som t.ex. mässing men med en betydligt högre elasticitet, vilket gör att mätarhuset absorberar tryckslag bättre utan att skadas. Materialets låga vikt gör den också enklare att förvara, hantera och transportera.

Tekniska data AT 7420A/7430A

Meterologiska egenskaperAT 7420A15-2,5AT 7420A20-4
AT 7430A15-2,5AT 7430A20-4
Q3Permanent flöde, m3/h (mätarstorlek)2,54
RRatio (Q3/Q1) (Standard är R160)40/80/160/315/40040/80/160/315/400
Startflöde, l/h. Värdet gäller för R400.<1<2
Q1Minsta flöde, l/h (tolerans +- 5%). Värdet gäller för R160.15,625
Q2Gränsflöde , l/h (tolerans +-2%). Värdet gäller för R160.2540
Q4Överlastflöde, m3/h3,15,0
Värdena i tabellen ovan ligger väl inom de metrologiska egenskaperna som beskrivs i Swedacs föreskrifter för MID 2004/22/EC och EN 14154 (Maskininstrumentdirektivet)

Tekniska data AT 7420A

Meterologiska egenskaper7420A25-107420A40-16
Q3Permanent flöde, m3/h (mätarstorlek)1016
RRatio (Q3/Q1) (Standard är R160)40/80/160/315/40040/80/160/315/400
Q1Minsta flöde, l/h (tolerans +- 5%)31,750,8
Q2Gränsflöde , l/h (tolerans +-2%)50,881,27
Q4Maxflöde, m3/h12,520
Värdena i tabellen ovan beskriver de metrologiska egenskaperna i Swedacs föreskrifter för MID 2004/22/EC och EN 14154 (Maskininstrumentdirektivet) . Mätarens karakteristik ligger väl inom dessa värden.

Största tillåtna felvisning enligt Swedacs bestämmelser:

FlödesområdeQ1- Q2(Qmin- Qt)± 5%
Q2- Q4(Qn- Qmax)± 2%

Dimensionering

Vid dimensionering kan tryckfallet i vattenmätare tillåtas uppgå till 0,5 bar (500 mbar) vid sannolikt flöde enligt Svenskt Vattens föreskrift P100.

Tillbehör och varianter

- Mätarhus i kompositmaterial - AT 7430A.
- Mätare med annat R-tal (40/80/315/400).
- Mätare i dränkbart utförande IP68, sk koppar-glasutförande.
- Installationstillbehör, konsoler och parallellkoppel, se produktblad för AT 7358, 7359 och 7360.
- Kundspecifik nummerserie, streckkod, logotyp inpräntat i lock mm.

Fjärravläsningsmodul typ HRI
Mätaren är försedd med en indikatortrissa som registrerar mätarställning, flödesriktning mm. i en fjärravläsningsmodul typ HRI, som monteras fast på mätarglaset. HRI-modulen beställs i utförande för pulser (A-version) med 1 / 10 / 100 /1000 /2,5 /25 eller 250 liter per puls. Eller med datautgång typ M-Bus/MiniBus (B-version) i kombination med programmerbar puls (dock ej inkopplat samtidigt) enligt pulstal ovan.
HRI-modulen finns också med radioöverföring av mätdata, se produktblad AT 7087.

- För mer teknisk information, se vidare separat produktblad AT 7275HRI.

Installation

Mätaren kan installeras i alla inbyggnadslägen, med undantag av mäthuset neråt. För att säkerställa vattenmätarens långsiktiga drift, skall installationen alltid utföras med vattenmätarkonsol (se under tillbehör). Avstängningsventiler skall alltid monteras på konsolens in- och utlopp.
Återströmningsskyddet efter vattenmätaren skall vara en skyddsmodul typ EA (kontrollerbar backventil) AT 1159 med avstängningsventil monterad på inloppssidan, alternativt monteras patronbackventil AT 7059 i mätarens utlopp.
Innan vattenmätaren monteras, är det viktigt att renspola rörledningen. Montera mätaren med dess flödespil i rätt flödesriktning.
För installation av fjärravläsningsmodul, se produktblad 7275HRI.

Underhåll och reservdelar

Vid debitering av hushållsförbrukning efter mätarens registrering skall SWEDACs föreskrifter STAFS 2007:2 följas, vilket innebär återkommande kontroll (mätarrevision) med ett intervall på max 10 år för Q34 och 5 år för Q3 10 -16. Kontroll och revision utföres av mätarverkstad som är ackrediterat kontrollorgan. Vid denna revision utbytes de förekommande slitagedelarna. Reservdelar för detta finns i separat reservdelsförteckning.

Märkning

Mätartavlan är märkt SENSUS 620 (AT 7420) eller 620C (AT 7430) och försedd med streckkod av serienummer. MID-märkt mätare är märkt med Q3, R-tal, tillverkningsår, CE och serienummer. EEG-märkt mätare är märkt med Qn, klass, tillverkningsår och serienummer.

Beställningsnyckel

Dimension DNMätarstorlekArtikelnummerRSK-nummer
15Q32,5AT 7420A15-2,5518 20 05
15Q32,5AT 7430A15-2,5 (komposit)
20Q34AT 7420A20-4518 20 06
20Q34AT 7430A20-4 (komposit)518 20 09
25Q310AT 7420A25-10518 20 07
40Q316AT 7420A40-16518 20 08
För dränkbart utförande IP68 med koppar/glasring, lägg till KG efter ovanstående artikelnummer, t.ex AT 7430A20-4KG

Tillbehör

Puls-/Datagivare (M-Bus) AT 7275HRI

Kommunikationsmodul till AT 7420A, AT 7430, AT 7050B och AT 7053. IP 68(hermetiskt tillsluten).

Välj

Kopplingar, passbitar, patronbackventiler till vattenmätare AT 7055-7059, 7076-7079, 7590

Mätartillbehör för installation av vattenmätare. såsom kopplingar, passbitar och patronbackventiler…

Välj

Vattenmätarkonsoler AT 7358

Vattenmätarkonsol, i rostfritt utförande. Finns med justerbart väggavstånd, inbyggd backventil och…

Välj

Vattenmätarkonsoler AT 7359

Installationssats för vattenmätare med konsol i rostfritt utförande, kulventil och passbit. Finns med…

Välj

Parallellkoppel AT 7360A

Parallellkoppel för kallvattenmätare. Används för att erhålla bättre mätnoggrannhet och för att slippa…

Välj

Återströmningsskydd AT 1159

Kontrollerbar backventil typ EA för vätskekategori 1-2 enligt SS-EN 1717.

Välj

Nya artiklar

Vattenmätare AT 7450A

Statisk mätare för kallvatten/varmvatten med hög mätnoggrannhet. Finns med trådad M-Bus kommunikation…

Välj

Kompaktvärmemätare AT 7500F

Används för mätning av termisk energi i värme eller kylsystem med vatten som fluid. Ej lämplig vid…

Välj

Kompaktvärmemätare AT 7505

Används lämpligen i Glykolblandningar eller andra anti-icing tillsatser för mätning av termisk energi…

Välj

Kallvattenmätare AT 7420B, 7430B

Torrlöpande ringkolvmätare för mätning av kallvatten med mätnoggrannhet R160. För horisontellt/vertikalt…

Välj

Kunskap

Verktyg

Våra användbara program och valtabeller hjälper dig få ut mesta möjliga av din produkt. Ladda ner drivrutiner och mjukvara för avläsning och service av våra mätare.

Ladda ner mjukvara eller ta del av valtabeller

Handbok

Vi har lång erfarenhet av mätning och erbjuder tillförlitliga vatten- och energimätare för de flesta mätsituationer. Vår samlade kunskap finns i våra handböcker.

Välj handbok

Utbildning

Kunskap är bäst när man delar den. Lär dig mer om den senaste tekniken inom kommunikationssystem och mätare.

Läs mer om våra utbildningstillfällen

Installationsguider

Installera rätt direkt - vi förser dig med bra instruktioner för att montera vatten- och energimätare. Det ger dig korrekta mätvärden och möjligheten att öka energieffektiviteten i dina system.

Installationsguider

FAQ Värmemängdsmätning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om värmemängdsmätning.

Till våra svar

FAQ Vattenmätning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Vattenmätning.

Till våra svar

FAQ Fjärravläsning

Ta del av svaren på de vanligaste frågorna om Fjärravläsning.

Till våra svar

Service

Bra mätvärden kräver tillförlitliga mätare. Om det oväntade inträffar behöver du inte oroa dig.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

Kontaktpersoner

Robert Frost

Innesäljare

031-89 01 77
robert.frost@armatec.se

Marcus Sundberg

Marknads- & produktansvarig, Mätare

031-89 01 34
marcus.sundberg@armatec.se

Sandra Sjöberg

Innesäljare

031-89 01 79
sandra.sjoberg@armatec.se

Emelie Lindberg

Produktförsäljningschef, Undercentraler & Energiteknik

031-89 02 34
emelie.lindberg@armatec.se

Mer om våra koncept

Vatten & Energimätning

Bra mätvärden kräver tillförlitliga mätare. Men modern mätteknik handlar även om att samla in, bearbeta och presentera mätdata. Vi ser till att du får veta ännu lite mer, ännu lite bättre.

Läs mer