Hoppa till innehåll
Reflex

Undertrycksavgasare AT 8080-30

Undertrycksavgasare för värme- och kylsystem med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump med undertrycksbehållare för automatik drift. Förberedd för påfyllning.

Dimensionsområde0,5 bar - 3,0 bar
PN8
Temperaturområde0 °C till 70 °C
MaterialStål

Varianter

Artikelnummer Husmaterial DN PN Temperatur (°C) Drifttryck (bar) Avs.datum Pris Antal
AT 8080-30 RSK 4842718 Stål 15 8 0-70 0,5-3,0 2019-07-19 38 600 SEK Beställningsvara

Produktinformation

Användningsområde

Undertrycksavgasaren, Servitec 30, frigör upp till 90% av de lösta gaser från
systemvätskan genom en trycksänkning till -1 bar. Detta är mest effektiva sättet att avgasa slutna värme- och kylsystem.

Den vägghängda varianten är avsedd att användas där systemvätskan är vatten och blandningar av vatten/glykoler, upp till 50 %. Skall dock ej användas i system med blandningar av vatten/salter.

Genom att applicera en undertrycksavgasare i systemet minskar risken för flödesstörningar, cirkulationsproblem och korrosionsskador undviks. Den bidrar till en ökad funktionssäkerhet under svåra driftförhållanden samt en förbättrad värmeöverföring i systemet.

Programtext

PSF.141 Avledare för luft
Vägghängd undertrycksavgasare, AT 8080-30, Servitec 30, för avgasning av värme- och kylsystem med ett undertryck på -1 bar. Förberedd för automatisk påfyllning och avgasning. Pump och automatik för drifttryck 3,0 bar.

Kvalitetssäkring

Utrustningen är i överensstämmelse med standard 61326 – 1:2006-10 och
standard 61010 – 1:2002-08 samt PED 97/23/EG.

Detaljförteckning

1Styrenhet.
2Ventilationsgaller.
3Smutsfilter.
4Toppavluftare.
53-vägs motorkulventil.
6Tryckgivare.
7Undertrycksbehållare med pump.
8Avtagbar hölje.

Mått och vikt

ArtikelAT 8080-30
A545
B660
C290
AnslutningG1/2 x 3 st
Vikt13
Mått i mm, vikt i kg.

Funktion och konstruktion

En automatisk plug & play undertrycksavgasare för värme- och kylsystem där
systemvätskan är vatten och blandning av vatten och glykol med upp till 50 %. Vätskan innehåller alltid både lösta och fria gaser. Enhetens funktion är att
reducera dessa gaser till ett absolut minimum. Ett avskilt delflöde från systemet utsätts för ett undertryck (vakuum) som skapas med hjälp av en pump. Detta är en kompakt lösning där undertrycksbehållaren är monterad på pumpen.

Även vid varierande drifttryck arbetar motorkulventilen automatisk efter det
aktuella trycket och optimerar avgasningen. De gaser som frigörs avleds till atmosfären via toppavluftaren.

Denna metod ger en mycket effektiv avgasning i både värme- och kylsystem. För att skapa förutsättningar för ett 100%-igt vätskeutbyte genom avgasaren skall denna alltid monteras i systemets huvudledning.

En avgasningscykel består av ett antal moment. I första skede skapas undertryck genom att pumpen börjar arbeta samtidigt som flödet till behållaren stryps. Ett undertryck på (-)1 bar skapas. Enligt Henry´s Lag, d.v.s. vätskans naturliga lösning av gas beroende på tryck och temperatur, kommer nu den lösta gasen att frigöras och separeras från vätskan och uppträda som fri gas. I nästa moment öppnar motorkulventilen, delflödet tas från systemet och sprayas in i behållaren. Gaser frigörs ur vätskan. Därefter sker uppfyllnad av behållaren genom att pumpen stannar. Gaserna som avskiljts från vätskan frigörs genom toppavluftaren. Undertrycksavgasaren får en vilotid till nästa cykel.

Motorkulventilens automatiska anpassning efter det aktuella trycket gör att avgasningsprocessen fortsätter och systemets vätska blir alltmer fri ifrån lösta
gaser. Det finns 3 olika avgasningsprogram att välja bland. Kontinuerlig avgasning sker amutomatisk efter den första idrifttagning. Standardinställning är 24 timmar. Därefter slår det om till intervallavgasning. Intervallavgasning startar automatisk efter den kontinuerliga avgasningen. I standardinställningen sker 8 avgasningscyklar per intervall. Starttid och paustid mellan intervallen kan ställas in i servicemenyn. Påfyllningsavgasning aktiveras automatiskt under kontinuerlig- eller intervallavgasning. Detta sker genom att motorkulventilen ställer om till påfyllning. Avgasning startar automatiskt vid varje påfyllning. Påfyllningstiden kan begränsas.

Tekniska data

ArtikelAT 8080-30
Drifttryck (bar) inom0,5– 3,0
Systemvol. max (m3)12
Systemtemp. (°C)0 – 70
Max drifttryck (bar)8
Behandlad fluid (m3/h)0,025
Påfyllnadsmängd(m3/h)0,025
Bullernivå (dB(A))55
Spänning (V)230
Effekt (kW)0,75

Tillbehör och varianter

Standardmodeller är avsedda systemvätska med en temperatur upp till 70°C . Avgasaren är konstruerade för att fungera i både värme- och kylsystem. Påfyllningssats 8340PS15 som tillbehör.

Via gränssnittet RS-485 kan information av olika slag hämtas från styrningen och användas för kommunikation med styrcentraler eller andra enheter. Detta görs genom att komplettera med I/O moduler för klassisk kommunikation samt olika bus-moduler så som Lonworks Digital, Lonworks, Profibus DP och Ethernet för kommunikation med styrcentraler.

Installation

Avgasaren skall inkopplas till systemets huvudledning, kan vara framledningen
eller returledningen. Viktigt dock att avståndet mellan inkopplingarna är minst 500 mm och att dessa görs på sidan av huvudröret. Ej i botten eller i toppen. För
säker installation och funktion, använd medlevererad anslutningssats. Denna innehåller 3 st kulventiler för avstängning av inlopps- utlopps- samt påfyllningsanslutningen. Inloppsanslutningen levereras med ett smutsfilter. Filtret hindrar smutspartiklar från att komma in i avgasaren och orsaka onödiga driftstörningar.

För att garantera ett konstant lågt gasinnehåll i systemet, skall avgasaren vara
stationär. Mobila lösningar kan tillfälligt stabilisera och sänka gasinnehållet i systemet. Efter en tid, utan inkopplad avgasare, är det dock mycket sannolikt att gasmängden åter ökar och problemen återkommer.

Underhåll och reservdelar

Studera noggrant medlevererad bruksanvisning, speciellt det som gäller drift,
statusrapporter och felmeddelande. Försök att åtgärda driftstörningen genom att studera felsökningstabellen. Om felet ändå kvarstår kontakta Armatec.

Om undertrycksavgasaren skall tas ur drift, se först till att huvudströmbrytaren är avslagen. Stäng avstängningsventilen i inlopps- resp. utloppsledningen och påfyllningsventilen, om sådan finns. Därefter kan avgasaren demonteras.

Märkning

Uppgifter om max.tryck, max.temperatur, eldata, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer samt tillverkarens namn anges på produktens märkskylt.

Beställningsnyckel

AT-nrMax. systemvolymDrifttryckRSK
8080-3012 m30,5 – 3,0 bar484 27 18

Våra produkter

Nya artiklar

Undertrycksavgasare AT 8080-30

Undertrycksavgasare för värme- och kylsystem med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump med…

Välj

Undertrycksavgasare AT 8080

Undertrycksavgasare för värme- och kylsystem med upp till 50 % frostskyddstillsatser. Med pump och…

Välj

Luft- och partikelavskiljare AT 8070

Automatisk luft- och partikelavskiljare av stål. Med gas- och partikelseparator och smutsskyddad mekanism.

Välj

Toppavluftare AT 8060

Automatiskt luftavledare med smutsskyddad mekanism.

Välj

Kunskap

Kunskapsguide Luft- & Partikelavskiljning

Gaser som kaviterar i värme- och kylsystem påverkar funktionen och kan leda till att komponenter havererar till följd av korrosion. Även partiklar och substanser kan påverka systemets funktion och livslängden för komponenter. Armatec erbjuder lösningar för luft- och partikelavskiljning baserade på empirisk kunskap och stöd av studier.

Kunskapsguide

Valtabell

Våra valtabeller hjälper dig att välja rätt utförande och dimension samt förser dig med information kring korrektionsfaktor avseende tryckfall.

Se valtabell

Service

Om något oförutsett skulle hända kan du lita på att vi snabbt ser till att lösa problemet. Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

FAQ Luft- & Partikelavskiljning

Ta del av de vanligaste frågorna om Luft- och Partikelavskiljning.

Till våra svar

Kontaktpersoner

Robert Frost

Kundsupport

031-89 01 77
robert.frost@armatec.se

Mats Gunneling

Produkttekniker, Tryckhållning & Avluftning

031-89 01 11
mats.gunneling@armatec.se

Jasmina Mucic

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Tankar & Avluftning

031-89 02 37
jasmina.mucic@armatec.se

Viktor Hansson

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning, Avluftning & Återströmning

031-89 02 39
viktor.hansson@armatec.se

Sandra Sjöberg

Kundsupport

031-89 01 79
sandra.sjoberg@armatec.se

Mer om våra koncept

Luft- & Partikelavskiljning

Smuts och luft ställer till det i både vvs-system och industriella system. Vi får partiklar och luftbubblor att försvinna, så att din anläggning kan prestera som det är tänkt.

Läs mer