Hoppa till innehåll

Luft- och partikelavskiljare

I de flesta värme- och kylsystem utförs någon typ av driftoptimering. Det är vanligt att man tittar på komponenterna i systemet, men glömmer bort luft och partiklar i energibärande media. Det är olyckligt eftersom luft och partiklar gör det svårt att hålla rätt temperatur, orsakar oljud i pumpar och i rörsystemet, ökar risken för rost på komponenter och gör det svårt att uppnå en god cirkulation.

Hur fungerar luftavskiljare/avluftare och partikelavskiljare?

Luftavskiljare (även kallade luftavledare eller toppavluftare) separerar effektivt fria luftbubblor från den flödande vätskan i systemet. Partikelavskiljare separerar smuts och partiklar. När vätskan passerar genom avskiljarens volymförstorade hus sänks flödeshastigheten. Det ger bubblor och partiklar möjlighet att avskiljas från vätskan, stiga uppåt respektive sjunka nedåt. En nätkassett i huset förhöjer avskiljningsgraden genom att den är placerad mitt i vätskeflödet och därmed kan fånga upp de små luftbubblorna, så kallade mikrobubblor, och partiklarna som sedimenteras. Partiklar upp till en minsta storlek på 5 μm separeras effektivt.

Luft- och partikelavskiljarens egenskaper är:

  • Minskar flödesstörningar, cirkulationsproblem och hjälper till att undvika korrosionsskador

  • Optimal funktionssäkerhet under svåra driftförhållanden

  • Minskar behovet av underhåll

Produktkategorier

Välj filter

  • Utförande

  • Husmaterial

  • Anslutning

  • Applikation

Visar 8 av 9

Reflex

Toppavluftare AT 8060

Automatiskt luftavledare med smutsskyddad mekanism.

Välj
Reflex

Luftavskiljare AT 8032

Luftavskiljare av mässing. Med gasseparator och smutsskyddad mekanism.

Välj
Reflex

Luftavskiljare AT 8030

Luftavskiljare av stål. Med gasseparator och smutsskyddad mekanism.

Välj
Reflex

Partikelavskiljare AT 8042

Partikelavskiljare av mässing, med partikelseparator och alternativ med magnetinsats.

Välj
Reflex

Partikelavskiljare AT 8040

Partikelavskiljare av stål, med partikelseparator och magnetinsats, AT 8040MI, som tillval.

Välj
Reflex

Luft- och partikelavskiljare AT 8072

Automatisk luft- och partikelavskiljare av mässing för horisontell och vertikal installation. Med gas-…

Välj
Reflex

Luft- och partikelavskiljare AT 8070

Automatisk luft- och partikelavskiljare av stål. Med gas- och partikelseparator och smutsskyddad mekanism.

Välj
Resideo

Toppavluftare AT 8050B

Automatiskt luftavledare med smutsskyddad mekanism.

Välj