Hoppa till innehåll
AT 1167B Resideo

Återströmningsskydd AT 1167B, AT 1167R

Skyddsmodul typ BA med flänsad anslutning för vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717.

DimensionsområdeDN 65 - 250
PN10
Temperaturområde0 ºC till 65 ºC
MaterialGråjärn / Rostfritt stål

Varianter

Artikelnummer Utförande Material DN Avs.datum Bruttopris Antal
AT 1167-65M RSK 5021029 Komplett skyddsmodul Gråjärn 65 2022-06-28 34 100 SEK I lager
AT 1167-80M RSK 5021030 Komplett skyddsmodul Gråjärn 80 2022-06-28 35 900 SEK Färre än 10 i lager
AT 1167-100M RSK 5021031 Komplett skyddsmodul Gråjärn 100 2022-06-28 57 800 SEK Färre än 10 i lager
AT 1167-150M RSK 5021032 Komplett skyddsmodul Gråjärn 150 2022-06-28 92 100 SEK Färre än 10 i lager
AT 1167-200M RSK 5021033 Komplett skyddsmodul Gråjärn 200 2022-09-02 165 600 SEK Tillfälligt slut
AT 1167R65 Endast skyddsdon Rostfritt stål 65 2022-08-04 68 900 SEK Beställningsvara
AT 1167R80 Endast skyddsdon Rostfritt stål 80 2022-08-04 95 200 SEK Beställningsvara
AT 1167R100 Endast skyddsdon Rostfritt stål 100 2022-08-04 102 600 SEK Beställningsvara
AT 1167R150 Endast skyddsdon Rostfritt stål 150 2022-08-04 120 500 SEK Beställningsvara
AT 1167-65MS Sprinklermodul Gråjärn 65 2022-06-30 48 500 SEK Monteringsartikel
AT 1167-80MS Sprinklermodul Gråjärn 80 2022-06-30 50 100 SEK Monteringsartikel
AT 1167-100MS Sprinklermodul Gråjärn 100 2022-06-30 72 200 SEK Monteringsartikel
AT 1167-150MS Sprinklermodul Gråjärn 150 2022-06-30 108 700 SEK Monteringsartikel
AT 1167-200MS Sprinklermodul Gråjärn 200 2022-08-11 192 600 SEK Tillfälligt slut

Produktinformation

Användningsområde

Återströmningsskydd används för att skydda tappvattensystem internt och externt mot hävertåterströmning och övertrycksåterströmning. Skyddstäckning för vätska t o m kategori 4. Återströmningsskyddet är av typ BA i enlighet med SS-EN 1717.

AMA-text

PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd
Återströmningsskydd AT 1167-XXM (alt. 1167RXXM för utförande i rostfritt stål) DNXX. Komplett skyddsmodul bestående av skyddsdon typ BA med dubbla backventiler och mellanliggande tryckstyrd kammare med dränering, in- och utloppsventiler samt smutsfilter med ventil för dränering. PN 10 i flänsat utförande. För max skyddstäckning av vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717. AT 1167B är pulverlackerad in- och utvändigt.

Kvalitetssäkring

Överensstämmelse med SS-EN 1717.
DIN/DVGW typgodkännande.

Detaljförteckning

AT 1167BAT 1167R
1HusYtbehandlat gråjärn

Rostfritt stål EN 1.4571

2BackventilRostfritt stålRostfritt stål EN 1.4305
3KontrollventilerNickelpläterad mässingNickelpläterad mässing

Mått och vikt

AT 1167BABCAnslutningViktBygglängd
DNdräneringdonmodul*
65356246155DN 15023,9738
80440275173DN 15032,7842
100530296201DN 15044,6984
150630314230DN 15070,91222
200763346272DN 150114,11483

Mått och vikt

AT 1167RABCAnslutningViktBygglängd
DNdräneringdonmodul*
65559270245DN 15032,01189
80559270245DN 15032,51229
100559270245DN 15033,01289
150695300285DN 15057,01875
Mått i mm, vikt i kg.
*) Total bygglängd är summan av ingående ventiler, packningar är ej medräknade.

Funktion och konstruktion

Återströmningsskydd typ BA täcker riskerna t o m vätskekategori 4 vid inkoppling av tappvatten, dvs. "Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen".

Skyddsdonet har dubbla backventiler och mellanliggande kammare med dränering. Skyddsdonen arbetar med tre olika tryckzoner. Trycket i zon 1 är högre än i zon 2, vilket är högre än i zon 3. En dräneringsventil är ansluten i zon 2 och öppnas när tryckskillnaden mellan zon 1 och zon 2 faller till 0,14 bar. Vattnet i zon 2 dräneras till atmosfären. På så vis förhindras hävert- eller övertrycksåterströmning till systemet.

Återströmningsskyddet skall installeras som komplett skyddsmodul. I skyddsmodulen ingår ett skyddsdon typ BA ihop med ett separat smutsfilter. För in- och utlopp ingår avstängningsventiler. Det är ett absolut krav på att återströmningsskyddet blir installerat som en skyddsmodul.

Tillbehör och varianter

Skyddsmodul typ BA finns även som anpassad modul för sprinklersystem. Flänsad anslutning AT 1167-XXMS, DN 65-200. Vridspjällventilerna är utrustade med ändlägeskontakter för indikering av öppen/stängd ventil för att uppfylla kraven enligt SBF 120. Separat filterinsats med maskvidd 8,0mm medföljder för eventuellt utbyte av standard filterinsats (maskvidd 0,6mm).

Installation

Beakta följande installationsföreskrifter noggrant.

• Ett återströmningsskydd får aldrig installeras ensamt (skyddsdon) utan skall alltid installeras som en skyddsmodul för att en kontroll skall vara möjlig enligt standarden SS-EN 1717. Installationsritningen visar en skyddsmodul med två avstängningsventiler som sitter placerade på varsin sida om skyddsdonet. Dessa behövs vid underhåll av enheten. Ett smutsfilter måste installeras mellan avstängningsventilen på uppströmssidan (inloppssidan) och återströmningsskyddet (för 1168C är smutsfiltret integrerat). Filtrets renspropp skall vara ersatt med en ventil för dränering.

• Skyddsmodulen skall installeras på lämplig plats i dricksvatteninstallationen, så nära den potentiella riskkällan som möjligt.

• Skyddsmodulen skall monteras horisontellt med dräneringsöppningen nedåt.

• Säkerställ att flödespilen överrensstämmer med flödesriktningen.

• Skyddsmodulen får inte installeras där översvämning kan befaras.

• Skyddsmodulen skall installeras i ventilerad omgivning (ej förorenad luft).

• Skyddsmodulen skall vara skyddad mot frost och höga temperaturer.

• Alla återströmningsskydd kommer vid något tillfälle att dränera. Dräneringsventilens utlopp ansluts med ett luftgap till avlopp med samma dimension som återströmningsskyddets rörhållare. Under mått och vikt står anslutningsdimensionen för skyddsdonets dränering angivet.

• Avloppet skall ha en kapacitet som förmår att ta emot dräneringsflödet.

• Skyddsmodulen kan endast installeras för förväntade återflöden som inte överskrider donets dräneringskapacitet.

• Skyddsmodulen skall monteras så att den ej belastas av yttre drag- eller tryckkrafter.

• Skyddsmodulen skall vara lättåtkomligt och bör monteras mellan 0,5 till 1,5 m över golvet för att underlätta kontroll och service.

• Installationsskissens H-mått anger det minsta fria måttet på utrymme över skyddet som erfordras för tillgänglighet för service och enkel åtkomst av tryckmätsuttagen på skyddsdonets ovansida. H-måttet är skyddsmodulens totala höjd.

• Tappställen efter återströmningsskyddet skall märkas med ”EJ DRICKSVATTEN” för att förhindra konsumtion av dricksvatten i kontaminerad zon. Iakttag Magnetventil eller en snabbstängade ventil före eller efter återströmningsskyddet eller en klen rördragning i samband med lång sträckning kan skapa obalans i systemet med tryckslag som följd. En extra backventil installerad före eller efter återströmningsskyddet kan eventuellt eliminera problemet. Efter installation görs en funktionskontroll. Fastighetsansvarig har anmälningsplikt till vattenleverantören vid inkoppling av återströmningsskydd typ BA.


Underhåll och reservdelar

Otillräckligt eller felaktigt underhåll av en tappvatteninstallation, inklusive återströmningsskydd, kan resultera i en försämrad tappvattenkvalitet. Regelbunden (årligt) underhåll av skyddsmodulen skall därför genomföras för att säkerställa skyddens långsiktiga funktion. Detta är ett krav enligt standarden SS-EN 1717. Den årliga kontrollen skall utföras av för ändamålet utbildad och av Armatec AB godkänd kontrollant.
Membrantätningar i EPDM.

För alla installerade återströmningsskydd av typ BA skall årliga kontrollrutiner upprättas och kontrollrapport insändas till vattenleverantören.

Armatecs servicetekniker är speciellt utbildade och certifierade för reparation och servicekontroll av återströmningsskydd. Vi erbjuder oss att utföra servicekontrollen och se till att underlag för erforderlig rapportering sker.

Märkning

Fabrikat, DN, PN, flödespil, tillverkare och tillverkningsnummer.
Separat kontrollmärkbricka.

Beställningsnyckel

Komplett skyddsmodul (gråjärn)
DNAT-nrRSK-nr
651167-65M5021029
801167-80M5021030
1001167-100M5021031
1501167-150M5021032
2001167-200M5021033

Beställningsnyckel

Endast skyddsdon (gråjärn)
DNAT-nr
651167B65
801167B80
1001167B100
1501167B150
2001167B200

Beställningsnyckel

Endast skyddsdon (rostfritt stål)
DNAT-nr
651167R65
801167R80
1001167R100
1501167R150

Relaterade produkter

Nya artiklar

Återströmningsskydd AT 1162C

Skyddsmodul typ AB med luftgap för vätskekategori 5 enligt SS-EN 1717. Utförande med integrerad behållare…

Välj

Återströmningsskydd AT 1167B, AT 1167R

Skyddsmodul typ BA med flänsad anslutning för vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717.

Välj

Kunskap

Kunskapsguide Återströmning

Det finns mycket att ta hänsyn till för att garantera rent vatten av bra kvalitet. Det handlar om allt från val av rätt återströmningsskydd och backventil till kunskap om lagstiftning, regler och standard. Vi har samlat allt i denna kunskapsguide.

Lär dig mer

Utbildning

Vi erbjuder intressanta kurser årligen. Läs mer om våra utbildningstillfällen där återströmning behandlas.

Läs mer om våra utbildningar

Service

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetsservice. Lita på att vi löser problemet om det oförutsedda händer.

Läs mer om vårt serviceerbjudande

FAQ Återströmning

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Återströmning.

Till våra svar

Kontaktpersoner

Magnus Lindberg

Innesäljare

031-89 01 81
magnus.lindberg@armatec.se

Mahdi Rasul

Marknads- & Produktansvarig, Tryckhållning & Expansion, Återströmning, Luft- & Partikelavskiljning

031-89 02 37
mahdi.rasul@armatec.se

Mia Sepp

Innesäljare

031-89 01 86
mia.sepp@armatec.se

Mer om våra koncept

Återströmning

Backventiler och återströmningsskydd kan tyckas vara simpla anordningar. Vi hyllar dem. Vi har robusta produkter som stänger på önskat vis för att skydda vatten mot föroreningar och system mot tryckslag.

Läs mer