Hoppa till innehåll

Effergi - upptäck vår märkning för hållbarhet

En av vår tids största samhällsutmaningar är att hushålla med energin. Armatecs märkning Effergi visar på ett tydligt sätt att en teknisk lösning eller produkt är särskilt energieffektiv och underlättar för dig att göra ett smart miljöval.

När det gäller energieffektivisering inom vatten, värme och kyla finns det få, om ens någon, som kan erbjuda totallösningar som löser kundernas behov på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Därför har vi utvecklat Effergi, ett sätt att tydliggöra energieffektivisering inom vatten, värme och kyla som är enkelt att förstå, köpa och räkna på, både sett till ekonomi och miljö.

Det är insidan som räknas

Energieffektivisering är ett brett område som inbegriper allt från att förbättra fastighetens klimatskal till att installera inglasade balkonger eller energisnåla hushållsmaskiner. Allt det här är viktiga saker, men för oss på Armatec är det insidan som räknas och har störst betydelse, i dubbel bemärkelse.

Vi har bred och djup kunskap om hur verkligheten ser ut för fastighetsägare, konsulter och installatörer. Det gör att vi kan erbjuda alla de produkter, funktionslösningar och system som behövs för att kunna mäta, reglera och styra fastighetens inre flöden av vatten, värme och kyla. Vi hjälper till att dimensionera ventiler och system med hänsyn till fluid, tryck och temperatur samt gällande lagar, normer och krav. Dessutom erbjuder vi teknisk dokumentation som vi själva producerar. Allt för att du ska känna dig trygg i ditt val av partner.

I dag är inte frågan om man ska göra energieffektiviseringar, utan hur man ska gå till väga. Att se över fastighetens inre flöden är ett effektivt sätt att minska energianvändningen och nå konkreta kostnadsbesparingar. Effergi är den nya enkla, effektiva och lönsamma modellen för att nå framgång inom energieffektivisering.

Vill du veta mer om Effergi?

Effergi

Effergi ENERWEB

ENERWEB - intelligent, flexibelt och energieffektivt styrsystem.

Läs mer om ENERWEB
Effergi

Effergi EC2

Effergi Controller - enkel och kostnadseffektiv för en bättre miljö.

Läs mer om EC2
Effergi

Effergi Prognosstyrning

Prognosstyrning - lägre energiförbrukning och bättre inneklimat.

Läs mer om Prognosstyrning
Effergi

Effergi komfortmätning

Komfortmätning - förbättra drift och energieffektivisering genom att mäta inomhustemperaturen.

Läs mer om komfortmätning
Effergi

Effergi Fjärrvärmecentraler

Fjärrvärmecentraler optimerade för fastigheter med höga miljökrav.

Läs mer om Effergi fjärrvärmecentraler