Hoppa till innehåll

Programuppdateringar EW1

Här hittar du dem senaste programuppdateringarna & hjälp program för ERAB EW-1

Release 1.59  2019-01-1

Nya funktioner

  • Funktionen Kompanjon är införd.

Förbättringar

  • Varning på standardanvändare som har kvar standardlösen
  • Vid skrivning av negativa tal via funktionen ”Write single register (6)” i Modbus reg def så sparades värde 0.
  • Udda paritet på RS485 då funktionen modbusslav användes gav felaktig paritet.
  • Funktionen ”Write multiple coils (15)” i modbus slav skrev bara till det första registret.
  • Sidan för databasvisning har fått utökad timeout tid innan den visar inloggningsrutan.
  • Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.
  • Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan uppdatering.