Hoppa till innehåll

Spara 10-15% på din kostnad för uppvärmning! Erab har lösningen.

Vår affärsidé är enkel: Egna produkter för styr- regler och övervakning av pannor och fjärrvärme. Egna internetbaserade lösningar för effektiv energianvändning i fastigheter. Alltid använda miljöanpassade lösningar vid val av materiel i ingående komponenter. Certifierat kvalitetssystem enligt EG direktiv 2014/68/EU, utfärdat av Kiwa.

Vi erbjuder energieffektiva, miljöanpassade och kvalitetscertifierade lösningar för styr och reglering.

PRODUKTER

Du har en teknisk utmaning. Vi har mängder av kunskap och produkter. Det som sker per automatik gör fastighetslivet enklare.

Fastighetsautomation

Pannsystem

Övervakning och reglerutrustning för fjärrvärmecentraler, värmepannor och ångpannor.

Till produkterna

Fastighetsautomation

Övervakning och reglerutrustning för fjärrvärmecentraler, värmepumpar & luftbehandlingsaggregat.

Till produkterna