Hoppa till innehåll

Låt inte förorenat vatten smutsa ned ditt rykte

Många industrier är en tickande bomb utan att veta om det. Det handlar inte om att något ska sprängas i luften som på film, utan om risken att förorenat vatten och andra skadliga vätskor från verksamheten kan strömma tillbaka till det kommunala vattennätet. Lösningen stavas återströmningsskydd. Så här gör du för att smidigt få ett sådant på plats.

Fastighetsägaren bär ansvaret

Återströmning innebär att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor trycks eller sugs in i en installation, till exempel det kommunala vattenledningsnätet. Om flödet strömmar åt fel håll måste kommunen stänga av vattnet och rengöra ledningarna.

Utan vatten i kranen blir det genast en stor utmaning att bedriva vård, skola och omsorg. Näringslivet går på knäna – oavsett om det gäller en stor industri eller en liten restaurang på hörnet. Och folk i allmänhet börjar klaga för att de får gå och hämta vatten från tunnor.

Snart är journalisterna där och frågar vem som bär ansvaret. Det gör fastighetsägaren, enligt 47 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen anger att fastighetsägare som överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet ska återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts och ersätta skadan till huvudmannen, alltså det kommunala VA-bolaget.

Ett bra återströmningsskydd är alltså inte viktigt bara för din egen verksamhet, utan också för andras verksamheter och samhället i stort.

Hur regelverket är utformat

Ett återströmningsskydd hindrar förorenat vatten och andra skadliga vätskor från att ta sig in i det kommunala vattenledningsnätet. En skyddsmodul för återströmning består av en eller flera backventiler och den exakta utformningen beror av vätsketyp. Svensk standard SS-EN 1717 delar in vätskor i fem kategorier utifrån konsumtionsbehov och hälsorisk.

Vidare anger BBR (Boverkets byggregler) att installationer bör utformas efter nyss nämnda standard för att förhindra återströmning av förorenat vatten eller andra skadliga vätskor. Innebär det att du alltid går säker? Tyvärr inte. Saker tenderar att förändras över tid, såväl fastigheter som de regelverk som styr dem. Du måste veta för att vara trygg.

En bra början är att ta fram en riskanalys tillsammans med en tekniskt kunnig person. Det kan till exempel vara en VVS-konsult eller VVS-montör, en tekniskt ansvarig på din kommun eller en teknisk expert från Armatec.

Nyckelområden i en riskanalys

Det första du behöver göra är att inventera vilka VA-installationer och installationer kopplade till din produktion som finns i fastigheten. Var finns det risk att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor kan återströmma till det kommunala vattenledningsnätet?

Fortsätt sedan med omgivningen. Finns det några närliggande verksamheter och tekniska system du behöver ta hänsyn till? Berätta gärna för andra att du har börjat ta tag i frågan om återströmningsskydd. Tänk på återströmningsskydd som ett bilbälte. Det är inte lönt att du tar på dig bältet i framsätet om den som åker i baksätet inte gör det.

Slutligen behöver du slå fast vilken typ av verksamhet ditt företag driver. Det kanske låter banalt, men är viktigt eftersom det styr vilken vätskekategori enligt SS-EN 1717 som din eller dina skyddsmoduler behöver vara utformade för.

Undvik rampljuset

Det är lätt hänt att återströmningsskydd får låg prioritet. Dels är det ett ganska okänt område, dels är det svårt att vara förutseende inom alla områden som kan tänkas skapa problem.

Men återströmning är inte vilket område som helst. Om förorenat vatten eller andra skadliga vätskor når det kommunala vattenledningsnätet och det visar sig att det kommer från din verksamhet – då har du en uppförsbacke som heter duga. Det kanske inte går så långt att Uppdrag Granskning knackar på, men någon lär vilja veta vad som hänt och varför.

Smutsa inte ned vare sig ditt företags rykte eller ditt eget. Hör av dig till oss på Armatec, så hjälper vi dig att ta nästa steg till ett fullgott återströmningsskydd. Vi kan till exempel skicka ut en servicetekniker till dig för en första lägesöversyn, eller sätta dig i kontakt med en lokal VVS-konsult eller VVS-montör om du föredrar det.

Återströmning

Backventiler och återströmningsskydd kan tyckas vara simpla anordningar. Vi hyllar dem. Vi har robusta produkter som stänger på önskat vis för att skydda vatten mot föroreningar och system mot tryckslag.

Läs mer om konceptet