Hoppa till innehåll

Inte större än en EUR-pall och busenkel att installera

Den som har burit in en undercentral vet att centimetrarna lätt hamnar på fel sida och att utstickande delar gärna hittar något att kroka i. Likaså att driftsättningen kan vara ett bekymmer, som i nästa led riskerar att leda till hög returtemperatur. Nya Maxi Compact förenar ett kompakt yttre med fullvuxna prestanda. Hur kan den underlätta din vardag?

Fjärrvärmecentral AT 8485MC

Armatec fjärrvärmecentral AT 8485MC fjärrvärmecentral med AHRI-certifieradekopparlödda värmeväxlare…

Välj

Läs hela artiklen.