Hoppa till innehåll

Bästa öppna kärlet? Ett som är slutet

Den förmånliga prisbilden och besiktningsfriheten gör att öppna expansionskärl hänger sig kvar på marknaden. Men öppna kärl släpper lätt in luft från atmosfären – det ligger i sakens natur. Luft i vattenburna värme- och kylsystem riskerar att försämra såväl energiprestanda som inneklimat samt förkorta livslängden för systemkomponenter. Det finns ett enkelt sätt att komma runt problemet: Välj ett öppet expansionskärl med bälg.

Ta del av hela artikeln.