Hoppa till innehåll

Armatec Ångkurs 2017, Göteborg

Armatec HK, Betagatan 1, Mölndal

Att vi på Armatec fäster stor vikt vid kunskap har väl ingen gått miste om. Vad vi tycker är ännu viktigare är dock att dela med oss och förmedla den kunskap vi har inom företaget. Därför håller vi ett flertal kurser om året som berör olika områden och den 19-20 oktober hålls vår populära kurs – Armatec Ångkurs.

Målet med kursen är att ge ökad grundkunskap om ång- och kondensatsystem och en allmän inblick i ångproduktioner. Kursen vänder sig till bland annat entreprenörer, processindustrin, tillverkare/leverantörer av pannor och konsulter. Det som kommer att behandlas på ett övergripande plan är energiinnehåll och kunskaper om kondensering, uppsamling och återledning/återvinning av kondensat. Dessutom kommer vi att gå igenom dimensionering av ång- och kondensatledningar, val av armatur bland annat ångfällor, användningsområde och begränsningar för ånga och kondensat. Utöver det går vi även igenom pump, avstängningsventiler, säkerhetsventiler och automatiserade ventiler, samt installationsexempel.

Ta del av det fullständiga programmet för närmare information

Program för Armatec Ångkurs 2017 (PDF-dokument, 151 kB)

Anmälan till Armatec Ångkurs 2017