Skip to content

Steel insert (vacuum)

Strip insert protect the sealing sleeve against mechanical or chemical damage in the pipe end area.

Product category

Showing 1 av 1

Straub Stålinnlegg (vakuuminnlegg)

Stålinnlegg beskytter tetningen mot mekanisk eller kjemisk skade rundt rørendene. Benyttes der avstanden‚Ķ

Select