Skip to content

Expansion joints

Armatec has over 40 years of experience with pipe technical solutions such as pipe fittings and compensators. We can supply rubber and steel compensators for high temperatures and corrosive media from the well-known suppliers Willbrandt and Belman.

Product category

Showing 8 av 11

Rubber expansion joints Type 46

Gummikompensator med lavkorrugert design utformet for høyt trykk og passer dermed for VVS, air-condition…

Select

Rubber expansion joints Type 49

En Heavy Duty Gummikompensator i et meget fleksibelt design. Den store korrugeringen gir en ekstremt…

Select

Rubber expansion joints Type 50

En lavkorrugert gummikompensator med gode lydisolerende egenskaper for struktur- og væskebåren støy…

Select

Rubber expansion joints Type 53

En lavkorrugert gummikompensator med gode lydisolerende egenskaper. Den kjennetegnes ved meget gode…

Select

Metallic expansion joints, Axial movements

Aksiale ekspansjonsskjøter har typisk en uhemmet konstruksjon og er først og fremst utviklet for å…

Select

Metallic expansion joints, Lateral movements

Laterale ekspansjonsskjøter er hovedsakelig brukt i rørledninger med en endring i strømningsretningen…

Select

Metallic expansion joints, Angular movements

I motsetning til aksiale ekspansjonsskjøter kan ikke Angulære ekspansjonsskjøter forlenges eller sammentrykkes…

Select

Metallic expansion joints, Combined movements

Universelle ekspansjonsskjøter kombinerer evnene til både Aksielle, Laterale samt Angulære kompensatorer…

Select