Skip to content

Reduksjonsventil, Væsketrykk

Da det er relevant om man måler oppstrøms eller nedstrøms i forhold til trykkreduksjon av væsker må det ulike oppsett til for å imøtekomme hver enkelt installasjon sine ønsker og behov. Ofte kan det være ønskelig med et fast og stabilt utløpstrykk selv ved store variasjoner på tilgjengelig innløpstrykk.

DimensjonDN 50-1200 (1/2"-2")
TrykkPN 10-100
Temperatur-10°C til +100°C
UtførelseFlenset, Sveisestuss & Gjenget

Product information

Beskrivelse

Da det er relevant om man måler oppstrøms eller nedstrøms i forhold til trykkreduksjon av væsker må det ulike oppsett til for å imøtekomme hver enkelt installasjon sine ønsker og behov. Ofte kan det være ønskelig med et fast og stabilt utløpstrykk selv ved store variasjoner på tilgjengelig innløpstrykk.

Fjærbelastede trykkreduksjonsventiler drives ved hjelp av kraftutligning. Styrken av en membran virker mot kraften fra en reguleringsfjær. Dersom utløpstrykket, og derfor kraften fra membranen, faller fordi mediet er forbrukt vil den større kraften av fjæren gjøre at ventilen åpner. Utløpstrykket økes deretter inntil kreftene mellom membranen og fjæren utliknes. Innløpstrykket har ingen innflytelse på hverken åpning eller lukking av ventilen. Varierende innløpstrykk vil derfor ikke påvirke utløpstrykket og gir dermed en stabil trykkreduksjon.