Skip to content

Reduksjonsventil, Gasstrykk

I henhold til Émile Clapeyron sitt utsagn i 1834 har vi nå anerkjent gassloven PV = nRT Da trykk, volum og temperatur direkte påvirker hverandre er reduksjon av gassfase en finurlig prossess som må gjennomtenkes nøye da ulike gasser kan ha forskjellige reaksjoner på både trykkendringer og temperatursvingninger.

DimensjonDN 8-200 (1/4"-2")
TrykkPN 10-100
Temperatur-10°C til +100°C
UtførelseFlenset, Sveisestuss & Gjenget

Product information

Beskrivelse

I henhold til Émile Clapeyron sitt utsagn i 1834 har vi nå anerkjent gassloven PV = nRT Da trykk, volum og temperatur direkte påvirker hverandre er reduksjon av gassfase en finurlig prossess som må gjennomtenkes nøye da ulike gasser kan ha forskjellige reaksjoner på både trykkendringer og temperatursvingninger.

Fjærbelastede trykkreduksjonsventiler drives ved hjelp av kraftutligning. Styrken av en membran virker mot kraften fra en reguleringsfjær. Dersom utløpstrykket, og derfor kraften fra membranen, faller fordi mediet er forbrukt vil den større kraften av fjæren gjøre at ventilen åpner. Utløpstrykket økes deretter inntil kreftene mellom membranen og fjæren utliknes. Innløpstrykket har ingen innflytelse på hverken åpning eller lukking av ventilen. Varierende innløpstrykk vil derfor ikke påvirke utløpstrykket og gir dermed en stabil trykkreduksjon.