Skip to content

Reduksjonsventil, Damptrykk

Ventilens sete og disk design er kritiske for korrekt kontroll av trykk og temperatur. Trimsett kan bestå av spindel, bur, plugg og sete. Disse elementene er det viktig at spesialtilpasses hver enkelt prosess for å oppnå ønsket funksjon og unngå problemer. For applikasjoner med forhøyet sikkerhet vil et smussfilter installert oppstrøms ventilen hindre forurensning og skade. Våre patenterte setedesign tillater enkel og kostnadeffektiv vedlikehold uten behov for spesialtilpoassede verktøy eller prosedyrer.

DimensjonDN 25-800 (1"-32")
TrykkPN 16-400 (Class 150-2500)
Temperatur+620°C
UtførelseFlenset & Sveisestuss

Product information

Beskrivelse

Ventilens sete og disk design er kritiske for korrekt kontroll av trykk og temperatur. Trimsett kan bestå av spindel, bur, plugg og sete. Disse elementene er det viktig at spesialtilpasses hver enkelt prosess for å oppnå ønsket funksjon og unngå problemer. For applikasjoner med forhøyet sikkerhet vil et smussfilter installert oppstrøms ventilen hindre forurensning og skade. Våre patenterte setedesign tillater enkel og kostnadeffektiv vedlikehold uten behov for spesialtilpoassede verktøy eller prosedyrer.

Fjærbelastede trykkreduksjonsventiler drives ved hjelp av kraftutligning. Styrken av en membran virker mot kraften fra en reguleringsfjær. Dersom utløpstrykket, og derfor kraften fra membranen, faller fordi mediet er forbrukt vil den større kraften av fjæren gjøre at ventilen åpner. Utløpstrykket økes deretter inntil kreftene mellom membranen og fjæren utliknes. Innløpstrykket har ingen innflytelse på hverken åpning eller lukking av ventilen. Varierende innløpstrykk vil derfor ikke påvirke utløpstrykket og gir dermed en stabil trykkreduksjon.