Skip to content

Reduction valves

We supply reduction valves for all applications.

Product category

Showing 3 av 3

Reduksjonsventil, Gasstrykk

I henhold til Émile Clapeyron sitt utsagn i 1834 har vi nå anerkjent gassloven PV = nRT Da trykk, volum…

Select

Reduksjonsventil, Væsketrykk

Da det er relevant om man måler oppstrøms eller nedstrøms i forhold til trykkreduksjon av væsker må…

Select

Reduksjonsventil, Damptrykk

Ventilens sete og disk design er kritiske for korrekt kontroll av trykk og temperatur. Trimsett kan…

Select