Skip to content

Steering wheel, lever & gear

Product category

Showing 3 av 3

Manuelle Ratt

Flere ventiler betjenes med Ratt for å rotere en aksling hvor enten disk, sluse eller spjeld er påmontert…

Select

Manuelle Spaker

Svært mange ventiler betjenes med Spak for å dreie kule, spjeld eller sektor mellom åpen og lukket…

Select

Manuelle Snekkegir

For større Ventiler eller der hvor det er ønskelig med en kontrollert betjening uten bråe bevegelser…

Select