Gå til indhold

ESG i Armatec

ESG, Environmental, Social & Governance, refererer til tre centrale kriterier, som vi og vores interessenter bruger til at evaluere vores bæredygtighed og samfundsansvar.

ESG dækker over følgende områder:

Miljø (Environmental) | Sociale forhold (Social) | Ledelse & styring (Governance)

Miljø

Vi har alle et kollektivt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vores ambition er at tænke bæredygtigt gennem alle aspekter af vores organisation, fra valg af transportør og materialer i vores produkter til den mængde papir vi bruger. Vores arbejde med bæredygtighed giver sig også udtryk i, at vi leverer produkter af høj kvalitet, da miljø og kvalitet ofte går hånd i hånd.

Vores miljøansvar står højt på vores dagsorden, og vi stræber altid efter at sikre minimal negativ miljøpåvirkning. Det betyder at vi altid overvejer miljømæssige aspekter ved valg af leverandører og indkøb af nye produkter. Vores tilbud følger altid kundernes kvalitetskrav. Kvalitet skal karakterisere vores forretning, og det stræber vi efter ved at inddrage alle medarbejdere i de relevante processer. Vi tilstræber løbende at være blandt branchens bedste i miljø- og kvalitetssammenhæng. Desuden tilstræbes at vores produkter har så lille miljøpåvirkning som muligt, set i et livscyklusperspektiv. Det kræver, at vores forbedringer hele tiden opretholdes og overstiger vores kunders forventninger.

Miljømæssige krav til producenterne:
Målet er igennem krav til leverandører at være med til at reducere miljøbelastningen og ressourceforbruget. Vi vil løbende præge vore leverandører m.h.t. miljømæssige forbedringer, således at emballeringen fra producenten i videst muligt omfang kan genbruges som salgsemballage.
Fremme medarbejdernes miljøbevidsthed:
Vort mål er via interne informationer at fremme medarbejdernes miljøbevidsthed. Det skal være en naturlig handling at tage hensyn til vort fælles miljø, både som private personer og som virksomhed. Vi vil årligt foretage en vurdering af vor miljøpolitik.

Sociale forhold:

Vi tror på, at ægte succes ikke kun måles i økonomisk gevinst, men også i den positive indvirkning, vi har på mennesker og samfund. Ved at prioritere den sociale dimension af ESG ønsker vi ikke kun at skabe vækst, men også at være en kraft for positiv forandring

Fremme mangfoldighed og inklusion:
Vi stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, der omfavner mangfoldighed og fremmer inklusion. Vi tror på, at forskellige perspektiver beriger vores virksomhed og styrker vores evne til at innovere og løse komplekse udfordringer.

Arbejdstagerrettigheder og velvære:
Vi værdsætter vores medarbejdere som nøglen til vores succes. Derfor forpligter vi os til at sikre retfærdige arbejdsforhold, fremme arbejdstagerrettigheder og støtte til medarbejdernes trivsel og udvikling.

Samfundsansvar og Bæredygtig Indvirkning:
Vi mener, at virksomheder har en afgørende rolle i at bidrage positivt til det samfund, de er en del af. Gennem samfundsansvar og bæredygtige initiativer stræber vi efter at skabe meningsfuld forandring og bidrage til opbygningen af mere robuste og støttende samfund.

Ledelse og styring:

Vi mener at god governance danner fundamentet for en bæredygtig og langsigtet succes. Governance, er ikke blot et princip for os, det er en forpligtelse til at lede vores virksomhed med integritet, ansvarlighed og gennemsigtighed.

Etisk Ledelse og Integritet:
Vores ledelse er forankret i etiske principper og en forpligtelse til at handle med integritet. Vi tror på, at ved at demonstrere høj etisk standard i vores beslutningsproces og daglige praksis, bygger vi tillid hos vores interessenter og skaber en solid grund for vores forretning.

Stærk Corporate Governance:
Vi har etableret stærke corporate governance-principper for at sikre effektiv styring og beslutningstagning. Dette omfatter klare ansvarsområder, ansvarlig kapitalallokering og beskyttelse af aktionærrettigheder. Vi stræber efter at opretholde de højeste standarder for ansvarlighed og compliance.

Gennemsigtighed og Rapportering:
Vi forpligter os til at være transparente i vores operationer og rapportering. Ved at dele relevant information åbent og ærligt ønsker vi at opbygge en tillidsfuld relation med vores interessenter, herunder aktionærer, medarbejdere og samfundet som helhed.

Code of Conduct & CSR

Læs om vores forretningsetik. Vi tager ansvar i hele værdikæden, bliver klogere på det her.

Læs mere her >>

Har du spørgsmål eller kommentarer

Du er altid velkommen til at kontakte Jens Brammer.

Du kan kontakte Jens her>>

Effergi - vores mærkning af bæredygtighed

Armatecs Effergi- mærkning viser, at en teknisk løsning eller produkt er særlig energieffektive.

Læs mere her