Armatec säljer nu elektriska manöverdon från BERNARD CONTROLS i hela Norden

21 augusti 2013

Bernard Controls och Armatec har ett långt framgångsrikt samarbete sedan mer än 30 år i Danmark. Detta är grunden till att båda företagen beslutat att utöka samarbetet. I Finland har Armatec förvärvat Bernard Controls verksamhet från Tallberg Tech Oy som också har haft mycket lång erfarenhet av Bernard Controls. Erfarna medarbetare från Tallberg Tech har från 1:a juli flyttat över till Armatec Oy.

Armatec i Sverige och Norge startar samtidigt upp med de nya manöverdonen från Bernard Controls och tillsammans med Danmark och Finland är Armateckoncernen från den 1 juli 2013 exklusiva distributörer av elektriska manöverdon från Bernard Controls i Norden.

Läs mer här!

De elektriska manöverdonen från Bernard Controls finns i två serier. First Line som omfattar manöverdon upp till 10.000 Nm för främst 90° manövrering och Premium Line som omfattar flervarvs manöverdon upp till 20.000 Nm. Bernards Controls manöverdon hör till marknadsledarna inom Processindustrin, Oil & Gas, Fjärrvärme och VA. Bernards Controls huvudkontor finns i Paris, tillverkningen sker i Frankrike och Kina.

Armatec som ingår i Ernströmgruppen kommer nu att tillsammans med Bernard Controls fortsätta vidareutveckla produkterna de kommande åren och nya smarta lösningar för manöverdon kommer att lanseras. Bernard Controls produkter kommer under hösten successivt att finnas tillgängliga på vårt lager och hemsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Berndt Öjerborn
Marknadschef
Telefon: 031-89 01 44