Välkommen till Armatecs onlineverktyg för dimensionering av expansions- och tryckhållningssystem för värme- och kylanläggningar samt säkerhetsutrustning för pannor, värmeväxlare och värmepumpar.

Klicka på respektive produktområde för att börja din dimensionering. Efter ifyllt indataformulär kommer Varmber ge dig ett resultat och förslag på produkter. Underlagen kan du sedan få skickat till varfri e-postadress.

Varmber dimensionerar och ger produktförslag utifrån följande direktiv:

SS-EN 12828
Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem

VET 2008
Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar

VSU 2007
Vägledning för säkerhetsutrustning vid pann- och Värmeväxlaranläggningar.