Tabeller

Här finns användbara tabeller för läckageklasser, material/resistenstabell, flänsöversikt samt egenskaper för vatten och ånga vid olika temperatur/tryck. Våra valtabeller hjälper dig att välja utförande/dimension för olika ventiler, filter och mätare.