Serviceavtal

Att teckna serviceavtal med Mec-Con är enkelt och fördelaktigt att göra, t.ex vid igångkörningar och service av expansionssystem eller vid årlig kontroll av återströmningsskydd.


Återströmningsskydd är en säkerhetsanordning för att hindra förorenat tappvatten att strömma tillbaka in i det kommunala dricksvattennätet såväl som internt i en anläggning.

För skydd av typ BA för vätskekategori 4 skall funktionen regelbundet kontrolleras enligt standarden SS-EN 1717.(dvs. ”Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen.”)

Vattenleverantören har numera ansvar för vattenkvaliteten fram till konsumtionsstället och ställer därför ökade krav på årlig kontroll av återströmningsskydd. Den årliga kontrollen säkerställer att återströmningsskyddets funktion upprätthålles på ett säkert sätt. Anläggnings-/fastighetsägaren skall redovisa att kontrollen av återströmningsskyddet är korrekt utfört.

Mec-Cons servicetekniker är speciellt utbildade och certifierade för detta arbete. Vi erbjuder oss att utföra den årliga kontrollen och tillse att underlag för erforderlig rapportering sker. Enkelt och tryggt för er.

Avtalet innebär att kontrollen görs på plats i anläggningen, när det är dags. Alltid till fast pris. Alternativt erbjudes möjligheten att skicka in återströmningsskydden till vår serviceverkstad för motsvarande kontroll till reducerat pris. Som avtalskund har du dessutom alltid fördelaktig rabatt på reservdelar till återströmningsskydden.

Blanketter Återströmningsskydd BA (PDF-dokument, 44 kB)

Prislista serviceavtal återströmningsskydd 2016 (PDF-dokument, 309 kB)