Vi erbjuder snabb och pålitlig service av SIHI-pumpar

Korrekt och snabb service samt pålitliga leveranser av originalreservdelar är ett krav för att du ska kunna undvika onödiga och kostsamma driftstörningar. Som representant för SIHI på den nordiska marknaden satsar vi hårt på att utveckla ett komplett serviceerbjudande. För att korta ledtiderna så mycket som möjligt har vi byggt upp ett nätverk med lokala samarbetspartners som har lång erfarenhet av att utföra service på SIHI-pumpar. Vid behov samarbetar vi också med våra erkänt skickliga kollegor inom Armatec i Danmark, Norge och Finland. Och inte minst viktigt  - servicepersonal från SIHI runt om i världen är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. 

Armatec erbjuder ett brett serviceerbjudande: 

 • Förebyggande underhåll och reparationer
 • Installation och utbyte
 • Uppriktning
 • Idriftsättning
 • Kundanpassade serviceavtal
 • Ombyggnader
 • Service på plats hos er
 • Originalreservdelar
 • Specialtjänster
 • Driftkontroll
 • Rådgivning
 • Dokumentation
 • Garantier 

Vill du veta mer om vår pumpservice kontakta oss!