Värmeväxling och Ackumulering

Fjärrvärmecentraler

Fjärrvärmecentral - 2-stegs-koppling: AT 8472
AT 8472

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med 2-stegskoppling, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad (utegivare bipackas) inkl. intern elkoppling.

Utgåva 5, 2012-04-16

Fjärrvärmecentral - parallellkoppling: AT 8473
AT 8473

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad (utegivare bipackas) inkl. intern elkoppling.

Utgåva 5, 2012-04-16

Varmvattenberedning - med ackumulering: AT 8475

System för direkt och indirekt tappvarmvattenberedning genom ackumulering och laddning, bestående av en eller flera ackumulatortankar som ansluts till en värmeväxlare. Används speciellt vid anläggningar där tappningsflödet inte är konstant, d.v.s. där störttappningar kan förekomma som i ex. skolor, sjukhus, idrottshallar, hotell och industrier.

Utgåva 3, 2012-04-16

Solfjärrvärmecentral: AT 8479
AT 8479

Fjärrvärmecentral för mellanväxling av solfångarpaneler för flerfamiljs- och kommersiella fastigheter. Ansluts till fjärrvärmenätet. Den kompletta solfjärrvärmecentralen innehåller utöver den traditionella fjärrvärmeväxlaren, armaturering och styrfunktioner för driftsfallet. Levereras komplett, klart för inkoppling.

Utgåva 3, 2012-04-11

In english
Varmvattencentral - Alfa Laval Aqua Star/Micro: AT 8482
AT 8482AS

Förtillverkad varmvattencentral för lägenheter och enfamiljshus. Självverkande styr-utrustning och helautomatisk temperaturreglering. Levereras isolerad. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2015-04-01

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Micro RTC/STC/STC2: AT 8483
AT 8483M-STC2

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter och enfamiljshus. Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr- och reglerutrustning. Levereras med isolerad ram och kåpa. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling. För väggmontage.

Utgåva 1, 2015-04-01

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Mini Ciyt Indirect: AT 8484A-MC
AT 8484A-MC

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus och flerbostadshus. Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr-och reglerutrustning. Levereras med full isolerad kåpa. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling. För väggmontage.

Utgåva 1, 2016-04-01

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Mini Eco: AT 8484A-ME
AT 8484A-ME

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus och flerbostadshus. Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr-och reglerutrustning. Levereras med full isolerad kåpa. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling. För väggmontage.

Utgåva 1, 2016-04-01

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Mini City Indirect: AT 8484MC
AT 8484MC

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus och flerbostadshus. Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr-och reglerutrustning. Levereras med oisolerad kåpa. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling. För väggmontage. UTGÅNGEN ARTIKEL. ERSÄTTS AV AT8484A-MC

Utgåva 1, 2016-01-31

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Mini Eco: AT 8484ME
AT 8484ME

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus och flerbostadshus. Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr-och reglerutrustning. Levereras med oisolerad kåpa. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling. För väggmontage.UTGÅNGEN ARTIKEL. ERSÄTTS AV AT8484A-ME

Utgåva 1, 2016-01-31

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Mini Plus: AT 8484MP
AT 8484MP

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av lägenheter, enfamiljshus och flerbostadshus. Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr-och reglerutrustning. Levereras med oisolerad kåpa. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling. För väggmontage.

Utgåva 1, 2016-01-31

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Maxi/Maxi IQ Heat: AT 8485
AT 8485Maxi

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av större fastigheter. Uppbyggd på standardiserade moduler som enkelt kan anpassas efter effekt, temperatur och tillåtna tryckfall. Styr-och reglerutrustning. Kan kombineras med IQHeat för styrning och övervakning via internet. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2016-01-31

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Midi Wall: AT 8487MW
AT 8487MW

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerbostadshus. Finns i tre storlekar (70, 100 och 135 kW). Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr-och reglerutrustning. Gängad mätsträcka ingår, tillval i flänsat utförande finns. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2016-01-31

Fjärrvärmecentral - Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat: AT 8488MC
AT 8488MC

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerbostadshus. Växlarenhet med 2-stegskoppling. Finns i fyra storlekar (80, 100, 160 och 200 kW). Helautomatiskt temperaturreglering för både värme och varmvatten. Styr-och reglerutrustning. Finns att få med IQHeat. Med eller utan mätsträcka, vertikal eller horisontell. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2016-01-31

Fjärrvärmecentral: AT 8488M-TP10-50
AT 8488M-TP10-50

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2015-05-06

Fjärrvärmecentral: AT 8488M-TP10-50VS
AT 8488M-TP10-50VS

Förtillverkad fjärrvärmecentral för uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2015-05-06

Fjärrvärmecentral: AT 8488M-TP10-50VV
AT 8488M-TP10-50VV

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2015-05-06

Fjärrvärmecentral: AT 8488M-TP150
AT 8488M-TP150

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Fjärrvärmecentral: AT 8488M-TP150VV
AT 8488M-TP150VV

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2015-05-06

Fjärrvärmecentral: AT8488M-TP150H
AT 8488M-TP150H

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2015-05-06

Fjärrvärmecentral: AT8488M-TP150VS
AT 8488M-TP150VS

Förtillverkad fjärrvärmecentral för uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad inkl. intern elkoppling.

Utgåva 1, 2015-05-06