Värmeväxling och Ackumulering

 

Ladda ner folder Nu ökar vi gapetJu större skillnad i temperatur mellan fram- och returledning, desto bättre. Det ökar energiutbytet och fastighetsägarna slipper betala strafftaxa till energibolagen. Vi har kunskapen och produkterna du behöver för att skapa moderna centraler för fjärrvärme och fjärrkyla. Börja med att testa Centralprovaren och se själv vad ett ökat gap betyder i kronor och kilowattimmar. Mer information finns också i foldern här intill.

Testa Centralprovaren här!