Tryckavsäkring

Ljuddämpare

Ljuddämpare: AT 4699
Principexempel ljuddämpare

För att reducera ljudet vid blåsning av ånga och gaser från säkerhets-, regler- eller friblåsningsventiler. Ljuddämparen anpassas konstruktionsmässigt efter de temperaturer, tryck och kapaciteter som den kommer att utsättas för, från t.ex en säkerhetsventils utloppsledning.

Utgåva 3, 2009-02-09