Kulventil

avzinkningshärdig, AT 3605, 3606

DimensionsområdePNTemperaturområdeMaterial

G 3/8-G 2

25-30oC till + 110ºCAvzinkningshärdig mässing
Kulventil: avzinkningshärdig, AT 3605, 3606
AT 3605

Utgåva 4, 2012-04-10

In english