Återströmningsskydd

typ BA - vätskekategori 4, AT 1167, 1167R

DimensionsområdePNTemperaturområdeMaterial

DN 65 - 250

100 ºC till 65 ºCGråjärn
DN 65 - 150100 ºC till 65 ºCRostfritt stål
Återströmningsskydd: typ BA - vätskekategori 4, AT 1167, 1167R
AT 1167

Skyddsmodul typ BA med flänsad anslutning för vätskekategori 4 enl. SS-EN 1717.

Utgåva 10, 2012-02-23