Vid ROT-jobb hjälper vi dig med helheten, från undercentral till stammar och stråk.

23 november 2009

Våra helhetslösningar utgår från dina behov då vi kan hjälpa till med både enkla och avancerade lösningar gällande fjärrvärmecentraler, tryckhållning, avluftning samt val av ventiler för stammar och stråk. Självklart hjälper vi även till med dimensionering av expansionskärl, pumpar och rör.

Med vår helhetslösning gör du jobbet snabbare och enklare till en lägre totalkostnad. Låter det här vettigt är det bara att kontakta oss.