Varför krångla till det? Välj våra färdigmonterade fjärrvärmecentraler istället.

13 november 2009

Vi levererar kompletta prefabricerade fjärrvärmecentraler där allt ingår. Från värmeväxlare till reglercentral och expansionskärl med säkerhetsutrustning.

Våra fjärrvärmecentraler är mycket kompakta, vilket gör dem enkla att transportera, installera och serva även i trånga utrymmen.

Fjärrvärmecentralerna utgår från två basmodeller som lätt kan anpassas till olika utföranden med hjälp av grundmoduler för primära och sekundära kretsar.