Om Armatec

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.

Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter och våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov.

Armatec är en nordisk koncern med kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, LESER och SIHI på den nordiska marknaden.

One stop shop

Armatec vill göra det så enkelt som möjligt för kunderna att hitta och köpa flexibla lösningar för olika behov. Vi strävar efter att ta fram kundanpassade helhetslösningar som är färdiga att direkt användas. På så vis underlättar vi vardagen för våra kunder då de får en lösning som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet och därmed bättre ekonomi över tid.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa maximal nytta för dig. Vi frågar och lyssnar. Vi bearbetar information och intryck. Därefter utvecklas olika koncept av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Resultatet blir kompletta systemlösningar eller olika funktionslösningar som är färdiga att användas direkt. Våra olika koncept ska förenkla vardagen. Därför är de alltid tekniskt fulländade och ekonomiskt hållbara på lång sikt.

Vilket koncept inom flödesteknik behöver du?

Kundcase

Armatec har stor teknisk kompetens och kan snabbt sätta sig in i och lösa just våra problem.

Per Umberg, ställföreträdande platschef på Rya Kraftvärmeverk, Siemens

Händer på Armatec

 • Armatec Ångkurs STHLM

  27-28 april

  Armatec Ångkurs är en årligen återkommande kurs och en av våra mest populära. Ämnen som behandlas ingående är bland annat energiinnehåll, kondensering, uppsamling och återledning/återvinning av kondensat, dimensionering av ång- och kondensatledningar samt val av armatur. Även service och underhåll av ångarmatur behandlas ingående med praktiska genomgångar.

  Mer information kring anmälan kommer inom kort.

 • Armatec Teknikseminarium 2017

  11-12 maj

  Armatecs teknikseminarium är ett återkommande och välbesökt seminarium där vi delar med oss av vår kunskap inom området återströmningsskydd och mätarteknik. Vi kommer att behandla tekniken bakom samt gällande lagar och regler. Ta tillfället i akt – ta del av denna kunskap. 

  Mer information kring anmälan kommer inom kort.

 • Euro Expo

  8-9 november

  Industrimässa EURO EXPO är en mötesplats för köpare och säljare inom tillverkningsindustrin. Självklart finns Armatec på plats i Kiruna i november för att bjuda på kunskap om våra olika system och produkter. Välkommen att besöka oss!

  Läs mer om: Euro Expo