effergi hjälper dig på vägen

    

Som konsult är det självklart att finna lösningar som minskar energibehovet och miljöpåverkan.

Inte minst med tanke på att olika myndighetskrav gällande normer, regler och ny teknik hela tiden blir mer omfattande. När det gäller energieffektiviseringar inom vatten, värme och kyla har Armatec utvecklat en ny helhetslösning som är skräddarsydd för konsulter.

Effergi hjälper dig att sätta samman kvalitetsprodukter till färdiga funktioner och system. På så sätt får du hjälp med att ta fram optimala lösningar avseende teknisk support, beräkningar, normer och krav.

  • Vi har kunskap om lagar, normer och gällande krav.
  • Vi anordnar seminarier och informerar om ny teknik.
  • Vi hjälper till med dimensioneringar av ventiler och system med hänsyn till fluid, tryck och temperatur.
  • Vi hjälper dig med rådgivning inom fjärravläsning av vatten samt värme- och kylsystem.
  • Vi har beräkningsprogram på online.
  • Vi har många av våra produkter i MagiCad.
  • Vi har teknisk dokumentation på svenska som vi producerar själva.