Effergi hjälper dig på vägen

   

Som fastighetsägare och hyresvärd är du ansvarig för att minska fastigheternas miljöpåverkan.

Det gäller att leva upp till olika myndighetskrav under hela fastighetens livscykel, från byggandet och förvaltningsperioden tills det är dags att riva fastigheten. De flesta fastighetsägare nöjer sig dock inte med att följa olika myndighetskrav utan tar egna initiativ för att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001, EU Green Building eller BREEAM, olika system för att säkerställa att fastighetsdriften är så miljöriktig och energieffektiv som möjligt.

Som beställare har du alltså stora möjligheter att påverka energianvändningen. När det gäller energieffektiviseringar inom vatten, värme och kyla har Armatec utvecklat en ny tjänst som är skräddarsydd för fastighetsägare. Med Effergi får du lägre energianvändning och ökat driftnetto.

  • Vi har kunskap om er bransch och stor förståelse för hur er vardag ser ut.
  • Vi levererar energieffektiva och miljövänliga funktioner.
  • Vi levererar prefabricerade och energismarta fjärrvärmecentraler.
  • Vi har lägenhetsmätning med fjärravläsning.
  • Vi levererar enskilda produkter optimerade för er fastighet.
  • Vi dimensionerar system och produkter efter gällande regler och normer
  • Vi har teknisk dokumentation som vi producerar själva