effergi hjälper dig på vägen

   

Som entreprenör gäller det att finna lösningar som lever upp till olika myndighetskrav.

I dag ska fastighetsinstallationer vara så energisnåla som möjligt. För dig som entreprenör gäller det därför att leva upp till olika myndighetskrav som har tillkommit för att minska fastigheternas miljöpåverkan. Men då det handlar om ett brett område med många olika aktörer kan det vara svårt att veta vilket erbjudande som är mest lämpligt för just dina behov.

När det gäller energieffektiviseringar inom vatten, värme och kyla har Armatec utvecklat en ny helhetslösning som är skräddarsydd för entreprenörer.

Med Effergi blir jobbet så mycket enklare då vi inte bara säljer enskilda produkter, utan även funktionslösningar som är färdigberäknade och sammansatta av märkesprodukter som är exakt anpassade efter dina önskemål. På så vis minskar ledtiderna och du får mer lönsamhet i projekten eftersom du slipper sätta ihop produkterna till en funktion eller ett system.

  • Vi levererar kompletta funktioner och system
  • Vi levererar prefabricerade enheter som energismarta fjärrvärmecentraler
  • Vi levererar enskilda produkter
  • Vi har lägenhetsmätning av vatten med fjärravläsning
  • Vi dimensionerar system och produkter efter gällande regler och normer
  • Vi erbjuder igångkörning av centraler
  • Vi programmerar mätare för igångkörning
  • Vi erbjuder direktköp utan mellanhänder
  • Vi har en E-handel som alltid är öppen