Kontakt

Här hittar du några av de medarbetare som arbetar med Effergi.
Välkommen att kontakta oss!

Kristoffer Freeman
031 - 890 141
kristoffer.freeman@armatec.se

 
Hans Nilsson
031 - 890 245
hans.nilsson@armatec.se


Pia Johansson
031 - 890 128
 pia.johansson@armatec.se

Urban Andersson
08 - 794 06 75
urban.andersson@armatec.se

 
Göran Johansson
031 - 890 163
goran.johansson@armatec.se


Mikael Nilsson
031 - 890 129
mikael.nilsson@armatec.se

Rolf Rossander
08 - 794 06 77
rolf.rossander@armatec.se

 
Henric Dageus
031-890 235
henric.dageus@armatec.se

     
     

All energianvändning påverkar miljön. Därför har vi ett gemensamt ansvar att göra användningen så effektiv som möjligt. För samhället i stort handlar utmaningen om att skapa en hållbar framtid. För fastighetsägaren gäller det att uppnå ökat driftnetto med hjälp av värdeskapande helhetslösningar.  

Effergi är vårt koncept för energieffektiviseringar inom vatten, värme och kyla i fastigheter. Erbjudandet består av olika produkter som samverkar för att minska energianvändningen och skapa konkreta kostnadsbesparingar.

Satsa på våra Effergi-lösningar. Det tjänar både du och miljön på!

Läs mer om våra Effergi-lösningar.