Effergi

Det spelar ingen roll om du är 
fastighetsägare, konsult eller
entreprenör.

I takt med nya och hårdare myndighetskrav måste alla som jobbar med vatten, värme och kyla dra sitt strå till stacken för att installationerna ska bli så energieffektiva som möjligt.

Det handlar om ett brett område med många aktörer inom olika typer av verksamheter, vilket gör det svårt att greppa och förstå vilket erbjudande som är bäst för just dina behov.

När det gäller energieffektivisering inom vatten, värme och kyla finns det få, om ens någon, som kan erbjuda totallösningar som löser kundernas behov på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Och det är just därför vi bestämde oss för att utveckla en ny tjänst som vi kallar Effergi, det vill säga energieffektivisering inom vatten, värme och kyla som är enkel att förstå, köpa och räkna hem rent ekonomiskt.

Det är insidan som räknas

Energieffektivisering är ett brett område som inbegriper allt från att förbättra fastighetens klimatskal till att installera inglasade balkonger eller energisnåla hushållsmaskiner. Det här är viktiga saker, men för oss på Armatec är det insidan som har störst betydelse, i dubbel bemärkelse.

Dels för att vi erbjuder alla de produkter, funktionslösningar och system som behövs för att kunna mäta, reglera och styra fastighetens inre flöden, d v s vatten, värme och kyla. Dels för att vi också har en bred och djup kunskap om hur verkligheten ser ut för fastighetsägare, konsulter och installatörer.
Vi hjälper till med dimensioneringar av ventiler och system med hänsyn till fluid, tryck och temperatur. Vi har kunskap om lagar, normer 
och gällande krav och vi erbjuder teknisk dokumentation som vi producerar själva.

I dag är inte frågan om man ska göra energieffektiviseringar utan hur man ska gå till väga 
för att bli framgångsrik. Att se över fastighetens inre flöden är ett effektivt sätt att minska energianvändningen och skapa konkreta kostnadsbesparingar. Effergi är den nya enkla, effektiva och lönsamma modellen för att uppnå just detta.