Effergi - När det är insidan som räknas

 

Effergi är Armatecs modell för energieffektiviseringar inom vatten, värme och kyla.

Att se över fastighetens inre flöden är ett effektivt sätt att minska energianvändningen och skapa konkreta kostnadsbesparingar. Effergi är den nya enkla, effektiva och lönsamma modellen för att uppnå just detta.

Det spelar ingen roll om du är konsult, entreprenör eller fastighetsägare.

I takt med nya och hårdare myndighetskrav måste alla som jobbar med vatten, värme och kyla dra sitt strå till 

stacken för att installationerna ska bli så energieffektiva som möjligt. Det handlar om ett brett område med många aktörer inom olika typer av verksamheter, vilket gör det svårt att greppa och förstå vilket erbjudande som är bäst för just dina behov.

När det gäller energieffektivisering inom vatten, värme och kyla finns det få, om ens någon, som kan erbjuda totallösningar som löser kundernas behov på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Och det är just därför vi bestämde oss för att utveckla en ny tjänst som vi kallar Effergi, det vill säga energieffektivisering inom vatten, värme och kyla som är enkel att förstå, köpa och räkna hem rent ekonomiskt.

All energianvändning påverkar miljön. Därför har vi ett gemensamt ansvar att göra användningen så effektiv som möjligt. För samhället i stort handlar utmaningen om att skapa en hållbar framtid. För fastighetsägaren gäller det att uppnå ökat driftnetto med hjälp av värdeskapande helhetslösningar.  

Effergi är vårt koncept för energieffektiviseringar inom vatten, värme och kyla i fastigheter. Erbjudandet består av olika produkter som samverkar för att minska energianvändningen och skapa konkreta kostnadsbesparingar.

Satsa på våra Effergi-lösningar. Det tjänar både du och miljön på!

Läs mer om våra Effergi-lösningar.