Legionella-bekæmpelse

Legionellabakterien er livsfarlig at indånde. Den transporteres ofte gennem varmtvandsinstallationen og ender ved uheldige omstændigheder i luften i en brusekabine. Her kan den indåndes og foranledige en farlig lungebetændelse, som for svagelige kan være fatal.

Legionellabakterien vokser ud af kim, som findes i alt vand.

Der kræves 2 ting for at bakterien kan vokse. Den rette temperatur og tid.

Armatec's strategi for bekæmpelse af Legionella optimalt, er at fremstille det varme vand gennem rustfrie rørvarmevekslere og derfra føre vandet gennem et etstrenget rørsystem uden cirkulation. Dermed opbevares det opvarmede vand kun ganske kort tid i systemet, og en bakterievækst er umulig.

Den rette temperatur for Legionella er menneskets legemstemperatur (det er derfor den er farlig).

Foruden førnævnte fremstillingsmåde af varmt vand bekæmpes Legionella i varmtvandssystemer med varmebehandling, da bakterien kun kan overleve ganske få minutter i vand over 60°C.

Med Armatec HWAT varmekabler sker denne desinfektion én gang om ugen.

Metoden er testet af Teknologisk institut, og systemet anvendes i dag af førende hospitaler.

Samtidig er anvendelse af varmekabler ikke en dyrere end at etablere brugsvandscirkulation.

Det betyder altså, at Legionellabehandlingen og sikring af det varme vand er gratis.

SE OGSÅ:

HWAT

PREFAB

Datablade for HWAT-systemet...

HWAT.pdf (PDF-dokument, 375 kB)

Artikel om hvordan Aalborg Sygehus fjernede Legionellaangreb med varmekabler...

HWAT-Legionella-AalborgSygehus.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)

Teknologisk Institut's undersøgelse af effekten ved anvendelse af kombinationen af Armatec's varmtvandsanlæg og HWAT-varmekabler. Undersøgelsen strakte sig over 2 år og viste fuldstændig bakteriefrit varmt vand uden Legionella...

Teknologisk institut forsøg ´99.pdf (PDF-dokument, 3,0 MB)

Link til:

DATABLADE for 2-trinskoblede varmtvandssystemer

http://www.armatec.com/dk/produkter/prefab-og-varmevekslere/prefab/

Kunde case

”Kompetent, hurtig og pålidelig service kendetegner altid samarbejdet med Armatec”

Jens Voergaard, Civilingeniør Bang & Beenfeldt A/S